Húsvéti körlevél

MEGHÍVÓ – 2020 ÁPRILIS

gyülekezetünk 73 Éves –

Kedves Olvasó, kedves Testvérünk az Úr Jézus Krisztusban!

Különleges, rendhagyó időket élünk, ezért ez a „meghívó” is rendhagyó. A vírus terjedését lassítani akaró állami intézkedések lehetetlen­né teszik, hogy istentiszteletet tartsunk, személyesen találkoz­zunk, sőt, mindennapi életünket is telje­sen átalakítják, megnehezítik. Ebben a helyzetben kell meg­találnunk helyünket, élni Krisztus Urunk tanítása és példamutatása szerint, tartani a kapcsolatot egy­mással – nem feledkezve meg a magányo­sokról és betegekről sem.

Mivel a nagypénteki és a húsvéti istentiszteletek elmaradnak, két igehirdetést közlünk az alábbiak­ban lelkészeink tollából. Legyen Isten áldása igéjének olvasásán és megtartásán.

Nagypénteki igehirdetés (Gémes István)

Húsvéti igehirdetés (Gémes Pál)

A húsvéti igehirdetést video-istentiszteleten lehet meghallgatni: A Videók oldalon vagy az “Online Kirche Württemberg” oldalán https://youtu.be/lQFJsctmRPE

***

Márciusi Ünnepély

Kedves Gyülekezet, még egyszer és ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik hozzá­járultak az idei márciusi ünnepély sikeréhez és azoknak is, akik eljöttek és velünk ünnepeltek. Mivel rendezvényünk után egy héttel a Covid-19 járvánnyal kapcsolatos megszorítások következtek, gyüleke­zési tilalmat róttak ránk, az egyházi és a kulturális élet bizonytalan időre szünetel Ezért annál értékesebb, hogy még együtt tudtunk lenni. Mivel a vihar előszele már erezhető volt, sok megszokott arc hiányzott is, lettünk elegen, sőt sok új arcnak örvendhettünk, mert a konzuli óvoda fellépése 8 új családot jelen­tett. Minden munkatársunknak és minden kooperációs partnerünknek köszönjük, hogy méltóképpen és a megszokott magas színvonalon emlékezhettünk meg nemzeti ünnepünkről, az 1848-49-es szabadság­harcról. Isten tartsa meg mindenkiben ezt a segítőkész és érdeklődő lelkü­letet! Reméljük, jövőre is ta­lálkozunk! Gémes N. 

***

Szomorú hír ért el minket, Baksa Mihály testvér március 24-én hazatért Teremtőjéhez, ahogyan ő ezt tudta és várta. Mihály testvér még a márciusi istentiszteleten és az ünnepélyen közöttünk volt, végig maradt és segített – ahogyan ő azt szokta – a konyhában. Jó humorával, határtalan szolgálat­készségével, szívósságával, amivel visszaküzdötte magát az életbe nehéz betegsége után, és nem utolsó sorban Istenbe vetett hitével emlékezetébe véste magát mindazoknak, akik ismerték és szeret­ték őt. Saját kí­vánsága szerint odahaza, Újvidéken lesz a temetése. Amint újból lehetőségünk van istentiszteletet tar­tására, megemlékezünk róla.

Jézus Krisztus ezt mondja:
Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él;
és aki él és hisz énbennem, az nem hal meg soha. (János 11, 25-26)

***

ÁPRILISI GYÜLEKEZETI HÍREK

A keddi Beszélgető kör jelenleg nem tarthat összejöveteleket.
A
Fiatal családok beszélgető köre esetleg találkozik április 16-án. Néhány nappal előtte jelezzük whatsapp-en.

***

Gyülekezetünk Családias Hétvégét a Creglingen-i Jugendherbergében sajnos le kellett mondanunk. A JH bizonytalan időre bezárta kapuját.

***

Gyülekezetünk kontószáma:
Ungarischer Ev.-Luth. Seelsorgedienst in Deutschland,
(IBAN) DE 58 6005 0101 0001 1800 84 – (BIC) SOLADES

 

Áldott Húsvéti ünnepet kívánunk minden kedves hívünknek!

a presbitérium és a lelkészek

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük