Májusi és júniusi meghívó

2021-május-júniusi meghivó letöltése itt (pdf)!

MEGHÍVÓ – 2021 MÁJUS és JÚNIUS

gyülekezetünk 74 Éves –

A rendtől eltérően két hónapi meghívót küldünk ki ezzel a levéllel:
Májusban két istentiszteletet is tartunk Cannstatt-ban,
a pünkösdi szünet miatt Júniusban azonban csak Heilbronn-ban lesz istentisztelet.

Istentiszteletek :

Stuttgart-Bad Cannstatt – Május 9. – Rogate vasárnapja
Lutherkirche, Waiblinger- és Martin-Luther-Str. sarkán,
vasárnap du. 3-kor istentisztelet keresztelővel
Igehirdetés: „
Az imádkozásban legyetek kitartóak” (Kolossé 4,2-6)

Stuttgart-Bad Cannstatt – Május 23.Pünkösd vasárnapja
Lutherkirche, Waiblinger- és Martin-Luther-Str. sarkán,
vasárnap du. 3-kor istentisztelet úrvacsorával
Igehirdetés: „
Mi azt imádjuk, akit ismerünk!” (János 4,19-26)

Az istentiszteletek alatt ismét gyermek-istentiszteletet tartunk!

A cannstatti istentiszteleteket élőben közvetítjük, elérhető a www.facebook.com/utitars.de alatt.

Heilbronn-Sontheim – Június 20.Szentháromság ünnepe utáni 3. vasárnap
Matthäuskirche, Lauffenerstr.7, Nagypénteken du. 3-kor
istentisztelet
keresztelővel
Igehirdetés:
„… hogy részesei legyünk az örök életnek” (Titus 3, 3-7)

!! FIGYELEM – FIGYELEM !!

A fenti istentiszteleteket az állandóan változó előírások és szabályok miatt csak fenntartással közöljük. Kérünk mindenkit, hogy nézze a gyülekezeti honlapot vagy érdeklődjön telefonon, ill. drótpostán.


GYÜLEKEZETI HÍREK

Az www.utitars.de c. honlapunkon találhatóak Gémes István nyug. lelkészünk igehirdetései.
A Youtube-csatornánkon lehívhatók a cannstatti istentiszteletek videó-összefoglalói!
Megalakult a gyülekezeti Facebook-csoport is: www.facebook.com/utitars.de

***

Mind a Beszélgető kör, mind a Fiatal családok beszélgető köre jelenleg szünetel.

***

Gyülekezetünk kontószáma: Ungarischer Ev.-Luth. Seelsorgedienst in Deutschland,
(IBAN) DE 58 6005 0101 0001 1800 84 – (BIC) SOLADES

Szeretettel várunk mindenkit !

a presbitérium és a lelkészek


Istentisztelet-tartásnak érvényben levő feltételei alapján:

  • A hívek továbbra is egymástól 2m távolságban kell üljenek az erre kijelölt helyeken. Csak egy háztartásban élők ülhetnek közvetlen egymás mellett. Fertőtlenítőszer van a bejáratnál készenlétben.

  • Az istentisztelet egész ideje alatt kötelező a kórházi operációs, ill. FFP2-kivitelezésű orr-száj-maszk viselése.

  • Zárt helységben nem engedélyezett a közös éneklés, csupán szólista, ill. max. 8-tagú kórus énekelhet.

  • Gyermek-istentisztelet, úrvacsora, keresztelő, konfirmáció, esküvő, temetés megtartása engedélyezett a higiéniai előírások betartásával.

  • Mindenkinek ki kell töltenie egy jelenléti lapot (név, cím, telefon). Családonként egy lap elegendő, de minden jelenlevő személyt fel kell rajta tüntetni. A lapokat négy hétig megőrizzük és után megsemmisítjük. Esetleges infekció esetében kötelesek vagyunk a jelenléti lapokat az ellenőrző szerveknek átadni.