Májusi meghívó

2022-majus-meghivo
2022 Istentiszteleti program

MEGHÍVÓ – 2022 MÁJUS

– gyülekezetünk 75 Éves –

Istentiszteletek :

Stuttgart-Bad Cannstatt – Május 8. – Jubilate vasárnapja

Lutherkirche, Waiblinger- és Martin-Luther-Str. sarkán, du. 3 órakor istentisztelet
Igehirdetés: „Örvendezz Istennek, egész föld” (1.Mózes, 1,1-31 és 2,1-4). Az istentisztelet után szeretetvendégséget tartunk a gyülekezeti teremben, ahová mindenkit szívesen várunk!

Szülők figyelem: Az istentiszteletek alatt gyermek-istentiszteletet is tartunk!

Az istentiszteletet élőben közvetítjük:
https://www.facebook.com/utitars.de 

Heilbronn-Sontheim

Matthäuskirche, Lauffenerstr. 7.
A következő istentiszteletünk július 17-én lesz du. 3 órakor.


MÁJUSI GYÜLEKEZETI HÍREK

Az idei Világimanapot június 11-én 15 órakor tartjuk
a Luther-templom melletti „Pfarrsaal”-ban (bejárat az Emserstr. felől).
Az idei imanap anyagát Angliában, Welszben és Irországban készítették elő.
Az országok bemutatása a pünkösdi szeretetvendégségen lesz. Mindenkit szeretettel hívogatunk!

***

A Világimanap előkészületéhez Rudersdorf-Gyökössy Kinga hív minden érdeklődőt május 28-án délután 15 órára lakására
(Weinstadt-Endersbach, Nelken Str. 29., 6.em.
elérhető S2-vel, Stetten-Beinstein-i megálló).
Mivel Kinga ennivalót is szeretne kínálni, előzetes jelentkezést kér
(07151-604 9 604 vagy khrudersdorf@web.de ).

***

Lelkészeink igehirdetései megtalálhatók www.utitars.de c. honlapunkon .
A gyülekezeti Facebook-oldalon utólag is lehívhatók az élő-adásban közölt istentiszteleteink: https://www.facebook.com/utitars.de

***

A Beszélgető kör jelenleg szünetel.
A Fiatal családok beszélgető köre miatt
érdeklődni lehet a Vita családnál ( norbivita@gmail.com ).
***

Gyülekezetünk kontószáma: Ungarischer Ev.-Luth. Seelsorgedienst in Deutschland,
(IBAN) DE 58 6005 0101 0001 1800 84 – (BIC) SOLADES

Szeretettel várunk mindenkit az istentiszteleteinkre!
a presbitérium és a lelkészek


A Németországi Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége
Húsvéti körleveléből:

Ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában,
úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz,
annak örök élete legyen őbenne. (Ján. 3,14.15)

Akkor is, ha ezt manapság sokan elfelejtik vagy akár elhallgatják: keresztény hitünk Nagypéntek és Húsvét üzenetéből fakad. Jézus Krisztus szenvedése, halála és feltámadása az az alap, ami nélkül igehirdetésünk erőtlenné, moralizálóvá és reményvesztetté válik. Pál apostol ezt erőteljesen aláhúzta (1.Kor 15,14) – nem véletlenül, hiszen emberi logikánk és élettapasztalatunk minden időkben azt diktálta, hogy a halál véglegesen véget vet az életnek és nincsen onnan visszatérés. Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása Húsvét hajnalán szögesen ellentmond ennek a tapasztalatnak – a hit síkjára tereli gondolatainkat és érzelmeinket. Egyedül Isten képes szeretetével megtörni a könyörtelen valóságot és életünket új alapra helyezni Jézus Krisztusban. János evangéliumában Jézus erre a titokra utal, amikor (a kereszten való) „felemeltetéséről” beszél, hogy számunkra, benne hívő keresztényekre, az örök élet új valóságának kapuját kinyissa. Ez a Krisztusban megalapozott hit változtatja meg életünket, tesz minket bizakodóvá és ad erőt a mindennapjaink kihívásaihoz. Nagy szükségünk van erre a mai forrongó világban, sok minket fenyegető veszély közepette.

Legyen Isten áldása minden nagypénteki és húsvéti istentiszteleten és áhítaton. Ő küldje hozzánk Szentlelkét, hogy ne a félelem, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelke (2.Tim 1,7) vezessen minket életünkben, gyülekezeti munkánkban, lelkigondozásunkban.