Júniusi Meghívó

2022-junius-meghivo
2022 Istentiszteleti program

MEGHÍVÓ – 2022 JÚNIUS

– gyülekezetünk 75 Éves –

Istentiszteletek :

Stuttgart-Bad Cannstatt – Június 5. – Pünkösd ünnepe

Lutherkirche, Waiblinger- és Martin-Luther-Str. sarkán, du. 3 órakor istentisztelet úrvacsorával
Igehirdetés: „Milyen lélek lakik bennünk?” (Róm 8,1-2.10-11). Az istentisztelet után szeretetvendégséget tartunk a gyülekezeti teremben, ahová mindenkit hívunk és várunk! A szeretetvendégségen Rudersdorf-Gyökössy Kinga bemutatja az idei világ-imanapot előkészítő angliai, velszi és írországi asszonyokat és megtekintjük a dunaújvárosi evangélikus templom Fellbach-ból származó orgonájáról készült filmfelvételt.

Szülők figyelem: Az istentiszteletek alatt gyermek-istentiszteletet is tartunk!
Az istentiszteletet élőben közvetítjük: https://www.facebook.com/utitars.de .

Stuttgart-Bad Cannstatt – Június 11. – szombat – Világimanap

A Lutherkirche-hez tartozó kis gyülekezeti teremben (Pfarrsaal, bejárat az Emserstr. felől), du. 3 órakor világimanapi istentiszteletet tartunk. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk!

Heilbronn-Sontheim

Matthäuskirche, Lauffenerstr. 7. A következő istentiszteletünk július 17-én lesz du. 3 órakor.


JÚNIUSI GYÜLEKEZETI HÍREK

Pünkösdhétfőn, 2022. június 6-án, 11 órakor tartják a Württembergi Evangélikus Egyház területén működő külföldi gyülekezetek
„Tag der weltweiten Kirche” címmel közös istentiszteletüket a Stuttgart-belvárosi Stiftskirche-ben.
Az idei téma: „Béke legyen veletek!” Frank O.July püspök hirdeti az igét. Magyarul is elhangzik ima – szép volna,
ha többen is részt tudnának venni ezen a színes és valóban pünkösdhöz illő alkalmon.

***

Lelkészeink igehirdetései megtalálhatók www.utitars.de c. honlapunkon .
A gyülekezeti Facebook-oldalon utólag is lehívhatók az élő-adásban közölt istentiszteleteink: https://www.facebook.com/utitars.de

***

A Beszélgető kör jelenleg szünetel.
A Fiatal családok beszélgető köre miatt
érdeklődni lehet a Vita családnál ( norbivita@gmail.com ).
***

Gyülekezetünk kontószáma: Ungarischer Ev.-Luth. Seelsorgedienst in Deutschland,
(IBAN) DE 58 6005 0101 0001 1800 84 – (BIC) SOLADESSzeretettel várunk mindenkit az istentiszteleteinkre! Áldott pünkösdi ünnepet kívánunk!

a presbitérium és a lelkészek

 


Stermeczki András, a dunaújvárosi evangélikus lelkész elküldte az új orgona szentelésére szoló meghívót. Ha valaki a gyülekezetünkből pünkösdhétfőn arrafelé jár és az alkalmon részt tudna venni, megkérjük, adja át szeretetteljes üdvözletünket! Múlt év novemberében is támogattuk perselypénzzel az orgona felépítését, miután azt a Fellbach-i (feladott) Melanchthon-templomból megvásárolták.

Stermeczki András lelkész feleségével, Krisztinával és legkisebb fiukkal, Botonddal 2018-2019-ben a Körösi-Csoma-Sándor program keretében 9 hónapot éltek velünk és szolgáltak a gyülekezetünkben. Hálával és szeretettel gondolunk vissza az együtt töltött időre.