NOVEMBERI MEGHÍVÓ ÉS ŐSZI KONFERENCIA

2023-november-meghivo (pdf)
2023 Istentiszteleti program-2v (pdf, új változat)

MEGHÍVÓ – 2023 NOVEMBER
– gyülekezetünk 76 Éves –

Istentiszteletek :

Stuttgart-Bad Cannstatt – November 12. – Szentháromság utáni 23. vasárnap
Lutherkirche, Waiblinger- és Martin-Luther-Str. sarkán, du. 3 órakor istentisztelet úrvacsorával. Igehirdetés: „Érted is, amit olvasol?” (ApCsel 8,26-39). Igét hirdet Szeverényi János, evang. lelkész Budapestről. Az istentisztelet után a gyülekezeti házban szeretetvendégséget tartunk, amin vendégünk vetítettképes előadást tart a kárpátmedencei missziói munkájáról.

Szülők figyelem: Az istentiszteletek alatt gyermek-istentiszteletet is tartunk!
A cannstatti istentiszteleteket élőben közvetítjük,
elérhető a
https://www.facebook.com/utitars.de alatt.

Heilbronn-Sontheim – November 19. – Utolsó-előtti vasárnap
Matthäuskirche, Lauffenerstr. 7., du. 3 órakor istentisztelet
Igehirdetés: „Mert megízleltétek, hogy jóságos az Úr!” (1.Péter 2,1-5).
Az istentisztelet után a gyülekezeti házban szeretetvendégséget tartunk.

ONLINE-BIBLIAÓRA :
Következő bibliaóránk pénteken, november 24-én 19 órakor lesz. A meghívólistára feliratkozni a lelkészi hivatalban lehet (ungarischegemeinde.stuttgart@googlemail.com). Időben elküldjük azt az internetes belépőt (Teams). Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


NOVEMBERI GYÜLEKEZETI HÍREK

November 11-én és 12-én megtartjuk idei Őszi Konferenciánkat a Liszt Ferenc Magyar Kultúrintézet termében(Stuttgart, Christophstr.7). Vendégelőadónk Szeverényi János, evangélikus lelkész lesz.
Részletes meghívó (l.lent)

***

A gyülekezeti Facebook-oldalon utólag is lehívhatók az élő-adásban közölt istentiszteleteink: https://www.facebook.com/utitars.de
Nem csak facebook-tagok láthatják a közvetítést és nem kell külön bejelentkezni.

***

A Fiatal családok beszélgető köre miatt
lehet érdeklődni a Vita családnál (norbivita@gmail.com).

***

A gyülekezetünk szervezése és fenntartása folyamatos költségeket jelent. Egész évben fogadunk adományokat kiadásaink fedezésére. Isten áldása legyen az adakozókon és adományaikon!
Gyülekezetünk kontószáma: Ungarischer Ev.-Luth. Seelsorgedienst in Deutschland,
(IBAN) DE 58 6005 0101 0001 1800 84 – (BIC) SOLADES

Szeretettel várunk mindenkit istentiszteleteinkre és alkalmainkra!

a presbitérium és a lelkészek


M E G H Í V Ó az idei
48. Őszi Konferenciára

Stuttgart, 2023. november 11. – 12.

Nem tehetjük, hogy ne mondjuk el,
amit láttunk és hallottunk!

Időszerű-e még a misszió, az evangélium hirdetése minden népnek – ahogyan azt Jézus tanítványainak a lelkére kötötte?(Máté 28,18-20) Mit is jelent igazából az, hogy „misszió”? Szabad-e misszionáriusokat küldeni egy nem-keresztény országba? Nem boldogok az emberek az ottani vallásukkal? Rájuk kell erőszakolni a mi hitünket? Hát nem a mi szekularizált társadalmunkban és erőtlenné vált, elvilágiasodott egyházainkban kellene az élő igét hirdetni? Mi a tennivalónk globalizált világunkban, ahol a nyugati társadalmakban az egyházakat elsősorban negatív színben tüntetik fel? Divatossá vált a világméretű keresztény-üldözés fölött szemet hunyni, ill. iszlám-fóbiával vádolni azokat, akik ezt szóvá teszik. Hogyan szólítjuk meg a ma emberét az evangéliummal?

Meghívott előadónk Szeverényi János a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói lelkésze. Munkája elviszi őt a nagyvárosi gyülekezetekbe és a falusi szórványok közé is; felekezeti határokon át foglalkozik a kisebbségi magyarokkal és a cigánysággal szerte a Kárpátmedencében; szerkesztője a HÍD-magazinnak és vezeti a cinkotai Missziói Központot. Vele a misszió-téma szakavatott ismerőjével és gyakorlatban alkalmazójával találkozhatunk mind a két napon.

Szombaton egész nap, majd vasárnap délelőtt a bevált módon megpróbáljuk sokszínű megközelítéssel, előadásokkal és egymással való beszélgetéssel körüljárni a témát. Heidelbergi ösztöndíjas teológusok vállalták el az áhítatokat. A vasárnap délutáni istentisztelet és szeretetvendégség is kapcsolódik a témához, de attól függetlenül is látogatható.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Időpont: november 11. szombat reggel 9-től 21 óráig, november 12. vasárnap délig ill. Cannstattban este 18 óráig.

A konferencia helye: Liszt Intézet – Magyar Kulturális Központ – Christophstr. 7, Stuttgart.
Elérhetősége: S-Bahn („Stadtmitte” megálló, onnan gyalog 8 perc);
U-Bahn („Österreichischer Platz” megálló, 4 perc gyalogút).
Aki autóval jön, helyet kaphat az épület alatti mélygarázsban (fizetős).
Vasárnap du. istentisztelet a cannstatti Luther-Kirche-ben, majd szeretetvendégség a
gyülekezeti házban.

Étkezés: A belvárosban számos étkezési lehetőség van. Mindenki saját szervezésben oldja meg a maga ebédjét. Az intézetben kávét és ásványvizet kínálunk. Sós vagy édes kínálni valót, gyümölcsöt szombatra és vasárnapra egyaránt örömmel fogadunk!

A mielőbbi jelentkezéseket kérjük a Ludróczki házaspárhoz
(07150/3517593 vagy ludroczkiangela@yahoo.com)