Gyülekezetünk

A Württembergi Magyar Protestáns Gyülekezet

Württemberg német tartományban szervezetten a 2. világháború után kezdődött a magyar protestánsok összegyüjtése és lekigondozása. A hagyomány szerint 1947-ben tartott Stuttgartban először magyarnyelvű istentiszteletet a később USA-ba kivándorolt Négyesy Bertalan, ref. lelkész.

1972-ig Kótsch Lajos evangélikus lelkész végezte ezt a munkát a Németországi Magyar Evangélikus Missziói Gyülekezet keretein belül. Nagy segítője volt Szalay István egykori, hazai egyházmegyei felügyelő, aki főleg a Harangszó c. kőnyomatos gyülekezeti lap előállítását és terjesztését végezte.

1972 Októberétől a Brazíliából, Hannoveren át Württembergbe meghívott Gémes István evangélikus lelkész végezte a munkát, 1997 januárjától fiával, Gémes Pállal együtt, aki a (Weil der Stadt-) Schafhausen-i német gyülekezet lelkésze volt. 2013-ban Gémes Pál a Fellbach-i Pauluskirche lelkésze lett és ezáltal hivatalosan is munkájához tartozóvá lett a magyar lelkigondozás feladatköre.

1980-ban kapcsolódott be az Ulm környékiek gondozásába Varga Pál Szilágyságból származó református lelkész és vált külön gyülekezeté Ulm – Heidenheim és Dietenheim.

Évtizedeken át volt a gyülekezeti munka hűséges munkatársa Kelemen Erzsébet diakonissza testvér (1910 – 2004).

2008 óta gyülekezetünk része a Stuttgart-Bad Cannstatt-i Luthergemeinde-nak. Ez azt jelenti, hogy mind a Lutherkirche-ben, mind a gyülekezeti házban házjogunk van és munkánk a Württembergi Evangélikus Egyház tudtával és támogatásával történik.


Bemutatkozunk!
Lelkészek – presbitérium – munkatársak
Gyülekezetünk története
Kiadványaink