Júliusi meghívó

2022 Istentiszteleti program

Juliusi meghívó

MEGHÍVÓ – 2022 JÚLIUS
– gyülekezetünk 75 éves –

Istentiszteletek :

Stuttgart-Bad Cannstatt – Július 10. – Szentháromság utáni 4. vasárnap
Lutherkirche, Waiblinger- és Martin-Luther-Str. sarkán, du. 3 órakor istentisztelet keresztelővel.
Igehirdetés: „… úgy mi is új életben járjunk!” (Róm 6,3-8).
Az istentisztelet után szeretetvendégséget tartunk a gyülekezeti teremben, ahová mindenkit hívunk és várunk! Megemlékezünk aTrianon által frissen súlytott Magyarország vallás- és közoktatásügyi miniszteréről, Klebelsberg Kúnóról.

Szülők figyelem: Az istentiszteletek alatt gyermek-istentiszteletet is tartunk!
Az istentiszteletet élőben közvetítjük: https://www.facebook.com/utitars.de .

Heilbronn-Sontheim – Július 17. – Szentháromság utáni 5. vasárnap
Matthäuskirche, Lauffenerstr. 7., du. 3 órakor istentisztelet
Igehirdetés: „Krisztus mondja: Én vagyok az út, az igazság és az élet” (János 14,6). Az istentiszteletet dr.Varga Pál lelkész tartja, utána szeretetvendégséget tartunk a gyülekezeti teremben, ahová mindenkit szeretettel hívunk és várunk!


JÚLIUSI GYÜLEKEZETI HÍREK

Lelkészeink igehirdetései megtalálhatók www.utitars.de c. honlapunkon .
A gyülekezeti Facebook-oldalon utólag is lehívhatók az élő-adásban közölt istentiszteleteink: https://www.facebook.com/utitars.de

***

A Fiatal családok beszélgető köre újból startolt.
Érdeklődni lehet a Vita családnál ( norbivita@gmail.com ).

***

Gyülekezetünk kontószáma: Ungarischer Ev.-Luth. Seelsorgedienst in Deutschland,
(IBAN) DE 58 6005 0101 0001 1800 84 – (BIC) SOLADES


Szeretettel várunk mindenkit az istentiszteleteinkre!

a presbitérium és a lelkészek

Júniusi Meghívó

2022-junius-meghivo
2022 Istentiszteleti program

MEGHÍVÓ – 2022 JÚNIUS

– gyülekezetünk 75 Éves –

Istentiszteletek :

Stuttgart-Bad Cannstatt – Június 5. – Pünkösd ünnepe

Lutherkirche, Waiblinger- és Martin-Luther-Str. sarkán, du. 3 órakor istentisztelet úrvacsorával
Igehirdetés: „Milyen lélek lakik bennünk?” (Róm 8,1-2.10-11). Az istentisztelet után szeretetvendégséget tartunk a gyülekezeti teremben, ahová mindenkit hívunk és várunk! A szeretetvendégségen Rudersdorf-Gyökössy Kinga bemutatja az idei világ-imanapot előkészítő angliai, velszi és írországi asszonyokat és megtekintjük a dunaújvárosi evangélikus templom Fellbach-ból származó orgonájáról készült filmfelvételt.

Szülők figyelem: Az istentiszteletek alatt gyermek-istentiszteletet is tartunk!
Az istentiszteletet élőben közvetítjük: https://www.facebook.com/utitars.de .

Stuttgart-Bad Cannstatt – Június 11. – szombat – Világimanap

A Lutherkirche-hez tartozó kis gyülekezeti teremben (Pfarrsaal, bejárat az Emserstr. felől), du. 3 órakor világimanapi istentiszteletet tartunk. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk!

Heilbronn-Sontheim

Matthäuskirche, Lauffenerstr. 7. A következő istentiszteletünk július 17-én lesz du. 3 órakor.


JÚNIUSI GYÜLEKEZETI HÍREK

Pünkösdhétfőn, 2022. június 6-án, 11 órakor tartják a Württembergi Evangélikus Egyház területén működő külföldi gyülekezetek
„Tag der weltweiten Kirche” címmel közös istentiszteletüket a Stuttgart-belvárosi Stiftskirche-ben.
Az idei téma: „Béke legyen veletek!” Frank O.July püspök hirdeti az igét. Magyarul is elhangzik ima – szép volna,
ha többen is részt tudnának venni ezen a színes és valóban pünkösdhöz illő alkalmon.

***

Lelkészeink igehirdetései megtalálhatók www.utitars.de c. honlapunkon .
A gyülekezeti Facebook-oldalon utólag is lehívhatók az élő-adásban közölt istentiszteleteink: https://www.facebook.com/utitars.de

***

A Beszélgető kör jelenleg szünetel.
A Fiatal családok beszélgető köre miatt
érdeklődni lehet a Vita családnál ( norbivita@gmail.com ).
***

Gyülekezetünk kontószáma: Ungarischer Ev.-Luth. Seelsorgedienst in Deutschland,
(IBAN) DE 58 6005 0101 0001 1800 84 – (BIC) SOLADESSzeretettel várunk mindenkit az istentiszteleteinkre! Áldott pünkösdi ünnepet kívánunk!

a presbitérium és a lelkészek

 


Stermeczki András, a dunaújvárosi evangélikus lelkész elküldte az új orgona szentelésére szoló meghívót. Ha valaki a gyülekezetünkből pünkösdhétfőn arrafelé jár és az alkalmon részt tudna venni, megkérjük, adja át szeretetteljes üdvözletünket! Múlt év novemberében is támogattuk perselypénzzel az orgona felépítését, miután azt a Fellbach-i (feladott) Melanchthon-templomból megvásárolták.

Stermeczki András lelkész feleségével, Krisztinával és legkisebb fiukkal, Botonddal 2018-2019-ben a Körösi-Csoma-Sándor program keretében 9 hónapot éltek velünk és szolgáltak a gyülekezetünkben. Hálával és szeretettel gondolunk vissza az együtt töltött időre.

Májusi meghívó

2022-majus-meghivo
2022 Istentiszteleti program

MEGHÍVÓ – 2022 MÁJUS

– gyülekezetünk 75 Éves –

Istentiszteletek :

Stuttgart-Bad Cannstatt – Május 8. – Jubilate vasárnapja

Lutherkirche, Waiblinger- és Martin-Luther-Str. sarkán, du. 3 órakor istentisztelet
Igehirdetés: „Örvendezz Istennek, egész föld” (1.Mózes, 1,1-31 és 2,1-4). Az istentisztelet után szeretetvendégséget tartunk a gyülekezeti teremben, ahová mindenkit szívesen várunk!

Szülők figyelem: Az istentiszteletek alatt gyermek-istentiszteletet is tartunk!

Az istentiszteletet élőben közvetítjük:
https://www.facebook.com/utitars.de 

Heilbronn-Sontheim

Matthäuskirche, Lauffenerstr. 7.
A következő istentiszteletünk július 17-én lesz du. 3 órakor.


MÁJUSI GYÜLEKEZETI HÍREK

Az idei Világimanapot június 11-én 15 órakor tartjuk
a Luther-templom melletti „Pfarrsaal”-ban (bejárat az Emserstr. felől).
Az idei imanap anyagát Angliában, Welszben és Irországban készítették elő.
Az országok bemutatása a pünkösdi szeretetvendégségen lesz. Mindenkit szeretettel hívogatunk!

***

A Világimanap előkészületéhez Rudersdorf-Gyökössy Kinga hív minden érdeklődőt május 28-án délután 15 órára lakására
(Weinstadt-Endersbach, Nelken Str. 29., 6.em.
elérhető S2-vel, Stetten-Beinstein-i megálló).
Mivel Kinga ennivalót is szeretne kínálni, előzetes jelentkezést kér
(07151-604 9 604 vagy khrudersdorf@web.de ).

***

Lelkészeink igehirdetései megtalálhatók www.utitars.de c. honlapunkon .
A gyülekezeti Facebook-oldalon utólag is lehívhatók az élő-adásban közölt istentiszteleteink: https://www.facebook.com/utitars.de

***

A Beszélgető kör jelenleg szünetel.
A Fiatal családok beszélgető köre miatt
érdeklődni lehet a Vita családnál ( norbivita@gmail.com ).
***

Gyülekezetünk kontószáma: Ungarischer Ev.-Luth. Seelsorgedienst in Deutschland,
(IBAN) DE 58 6005 0101 0001 1800 84 – (BIC) SOLADES

Szeretettel várunk mindenkit az istentiszteleteinkre!
a presbitérium és a lelkészek


A Németországi Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége
Húsvéti körleveléből:

Ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában,
úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz,
annak örök élete legyen őbenne. (Ján. 3,14.15)

Akkor is, ha ezt manapság sokan elfelejtik vagy akár elhallgatják: keresztény hitünk Nagypéntek és Húsvét üzenetéből fakad. Jézus Krisztus szenvedése, halála és feltámadása az az alap, ami nélkül igehirdetésünk erőtlenné, moralizálóvá és reményvesztetté válik. Pál apostol ezt erőteljesen aláhúzta (1.Kor 15,14) – nem véletlenül, hiszen emberi logikánk és élettapasztalatunk minden időkben azt diktálta, hogy a halál véglegesen véget vet az életnek és nincsen onnan visszatérés. Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása Húsvét hajnalán szögesen ellentmond ennek a tapasztalatnak – a hit síkjára tereli gondolatainkat és érzelmeinket. Egyedül Isten képes szeretetével megtörni a könyörtelen valóságot és életünket új alapra helyezni Jézus Krisztusban. János evangéliumában Jézus erre a titokra utal, amikor (a kereszten való) „felemeltetéséről” beszél, hogy számunkra, benne hívő keresztényekre, az örök élet új valóságának kapuját kinyissa. Ez a Krisztusban megalapozott hit változtatja meg életünket, tesz minket bizakodóvá és ad erőt a mindennapjaink kihívásaihoz. Nagy szükségünk van erre a mai forrongó világban, sok minket fenyegető veszély közepette.

Legyen Isten áldása minden nagypénteki és húsvéti istentiszteleten és áhítaton. Ő küldje hozzánk Szentlelkét, hogy ne a félelem, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelke (2.Tim 1,7) vezessen minket életünkben, gyülekezeti munkánkban, lelkigondozásunkban.


Tábor Creglingenben

2020. május 22-24-ig tartottuk volna a 2. Családias Hétvégénket Creglingenben. Sajnáljuk, hogy ez elmaradt és jelenleg 2021-ben sem nagyon reménykedhetünk benne. De nem adjuk fel a reményt!  Összetartozásunk jeléül álljon itt a 2019-es csoportképünk, melyet Stermeczki András KCsP-ösztöndíjas lelkész készített önkioldóval.

Pál írja: Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára. (Fil 1,6)

A Fiatal Családosok Beszélgetőköre első hétvégéje - 2019, Creglingen
A Fiatal Családosok Beszélgetőköre első hétvégéje – 2019, Creglingen

Köszönetet mondunk a támogatásért:

Istentiszteletek videón

Folyamatosan tesszük fel az istentiszteleteink rövidített video-összefoglalóját a Württembergi Evangélikus Egyház által fenntartott “Kirche online” nevű , ill. a gyülekezeti youtube-csatornára .

Ötvened vasárnap
(2021. febr. 7., Lutherkirche, Stuttgart-Bad Cannstatt)

Vízkereszt utáni 1. vasárnap
(2021. jan.10., Lutherkirche, Stuttgart-Bad Cannstatt)

Karácsony ünnepe
(2020. dec.25.,  Lutherkirche, Stuttgart-Bad Cannstatt)

Ádvent 3. vasárnapja
(2020. dec.13.,  Lutherkirche, Stuttgart-Bad Cannstatt)