Bemutatkozunk!

Négyes jellemzője van a gyülekezeti munkának:

  1. Mivel a magyarnyelvű alkalmakra járók, a német állami törvény értelmében, a lakóhelyük szerinti illetékes evangélikus lelkészi hivatalhoz tartoznak, gyülekezetünk istentiszteleti közösség. Benne minden munka magyar nyelven folyik. Ám minden egyházi cselekmény – keresztelés, esketés, temetés – az egyes, illetékes lelkészi hivatalok engedélyével és anyakönyveztetési joga fenntartásával történik.
  2. Csak olyan lelkész végezheti a magyar munkát, aki főállásban a Württembergi Evangélikus Egyház lelkészi állományához tartozik. Gyakorlatilag ez egy teljes lelkészi állás ellátását jelenti valamelyik német gyülekezetben. A magyar lelkigondozás ezen felűli feladata, amelyért külön fizetés nem jár.
  3. Munkánk azokra terjed ki, akik egész Württembergben szétszórtan élnek. Akár úgy, hogy már itteni lakosok, akár pedig bármely más magyarlakta területről jőve itt időleges munkavállalók (közös vállalatok dolgozói, au-pair-lányok, stb.) Időközben három területi súlypont alakult ki Stuttgart, Heilbronn és Ulm központtal, amelyek legnagyobbja a tartományi fövárosban levő.
    A szétszórtság meghatározza a munkát is. 4-5 városban tartunk rendszeres istentiszteleteket, de a stuttgarti központ körül további három városban vannak különböző jellegű gyülekezeti alkalmak. Sok hívünk utazik 60-100 km-et, hogy rendezvényeinken résztvegyen.
  4. A stuttgarti istentiszteleteinken átlagban 50-100 magyar vesz részt. Gyülekezeti életünkhöz tartoznak a kis közösségek: házi bibliaórák, beszélgetőkör, fiatal családok találkozója. Itt szorgos bibliatanulmányozással ugyanúgy foglalkozunk, mint a lelki gondozás, a családgondozás és felnőttképzés témáival.
    Nem szabad említetlen hagynunk a munkatársak nagy seregét, akik nélkül szegényes lenne gyülekezeti életünk. A tízenhat tagú választott presbitérium mellett igen sok a szolgálatkész segítőnk.

Gyülekezetünk
Lelkészek – presbitérium – munkatársak
Gyülekezetünk története
Kiadványaink