Lelkészek – Presbitérium – Munkatársak

Gémes Pál ev. lelkész

Gémes Pál, Sao Paulo-ban, Brazíliában született 1960-ban.
Az Evangelische Landeskirche in Württemberg lelkésze, 2013 óta megbízott lelkésze a Württembergi Magyar Protestáns Gyülekezetnek.
Előtte édesapja, Gémes István lelkész mellett, önkéntesen végezte ezt a munkát.
Stuttgartban érettségizett 1980-ban, majd egy évet töltött diakóniai munkával Brazíliában.
Teológiai tanulmányait 1981-től Tübingenben, Göttingenben és Heidelbergben folytatta, majd 1989 letette az első lelkészvizsgát, 1992-ben a másodikat. Közben egy fél évet Magyarországon töltött az Evangélikus Világszövetség ösztöndíjával (LVSz, 1989). Segédlelkészi ideje után (Bad Mergentheim) kihelyezett lelkészként a Budavári Németajkú Evangélikus Gyülekezet-ben működik (Budapest, 1992-1994). 1994-től a Leonberg-i esperességben levő Schafhausen lelkésze 19 éven át. 2013 óta a Waiblingeni esperességhez tartozó Fellbach-i Pauluskirche lelkésze.


Vita Norbert, gondnok

Mert Isten munkatársai vagyunk: Isten szántóföldje,
Isten épülete vagytok.“ 1Korintus 3:9

Kedves Gyülekezet! Erdélyben születtem. A rendszerváltozás után szüleimmel és nővéremmel Magyarországra költöztünk, így ott nőttem fel. Németországba 2006-ban egy diakóniai évre érkeztem, az­óta járok rendszeresen a gyülekezetbe. Itt ismertem meg felesé­gemet és itt született meg két gyermekünk. Építőmérnöki tanulmá­nyaimat Budapesten kezdtem el, diplomát Stuttgartban szereztem. Jelenleg a stuttgarti egyetem Épitőanyagok tanszékén dolgozom mint tudományos munkatárs. Fontosnak tartom, hogy külföldön élő magyarként is anyanyelvünkön hallhassuk Isten Igéjét és ma­gyar gyülekezetben (is) ápolhassuk keresztyén értékeinket.

A gondnokság számomra elhívás és feladat egyaránt, ezúton szeretném képességeimet Isten segítségével a gyülekezet és a testvérek szolgálatába állítani.


 

Gémes István, ny.lelkész

 

 

 

 

 

 


Kálmán Attila, kántor

Kálmán Attila orgonaművész, karnagy, egyházzenész 1968-ban Budapesten született. Zenei tanulmányait a tatai zeneiskolában majd a budapesti Bartók Zeneművészeti Szakközépiskolában folytatta Virágh Endrénél orgona szakon, ahol 1986-ban érettségizett. 1986-1993 a stuttgarti Zeneakadémia egyházzene tanszakának hallgatója volt, ahol Prof. Dr. Ludger Lohmann (orgona) növendékeként szerzett orgonaművészi és karnagyi diplomát. 1993-2005 Stuttgartban volt egyházzenész. 2006 január óta a Leonbergi Evang. Egyházmegye zeneigazgatója (85 fős énekkar, zenekar valamint 3 gyerekkórus zenei vezetője, orgonista, koncertszervező, orgona- és karvezetőtanár). 1986 óta a Stuttgarti Magyar Protestáns Gyülekezet orgonistája, azonkívül a Liebenzelli Misszió Theológiai Főiskolájának vendégdocense és a Württembergi Egyházzenei Szövetség elnökhelyettese. Rendszeresen vezényel és játszik orgonahangversenyeket európaszerte. Orgonistaként és zeneszerzőként több CD-je jelent meg Németországban és Magyarországon. Feleségével és felnött két gyermekével Ditzingenben él. Internet: www.kalman.de


Ludróczki Imre, titkár és pénztáros

Nevem Ludroczki Imre. 1964 Január 27-én születtem Erdélyben pontosabban Avasújvárosban (Szatmár megye). Református családban nőttem fel, imádott hobbim a futball volt, amiben rendkívül tehetséges is voltam. Építő almérnökként dolgoztam majdnem 30 évet. 50 évesen nekivágtam a nagyvilágnak és Stuttgart-ig értem. Már majdnem 6 éve vagyok itt a feleségemmel Angélával. A gyerekeim Rudolf és Brigitta is már 2 éve csatlakoztak hozzánk. Szerettem volna aktívabb tagja lenni a Stuttgarti magyar gyülekezetnek ezért vállaltam el a presbiterséget
és a titkári megbizatást.


Presbitérium

Embacher Ildikó, Gurabi Zsolt dr., Rudersdorf-Gyökössy Kinga, Karsa Botond, Kemény József, Keresztes Zsigmond, Kovács Imre, Kováts Ildikó, Ludróczki Imre, Ludróczki Rudolf, Nagy György, Sauerwein Tibor, Simon Sándor, Simon Klaudia, Varga Pál, Vita Norbert.


Gyülekezetünk
Bemutatkozunk!
Gyülekezetünk története
Kiadványaink