Novemberi Meghívó

2020 novemberi meghívó itt letölthető

MEGHÍVÓ – 2020 NOVEMBER

gyülekezetünk 73 Éves –

Istentiszteletek :

Stuttgart-Bad Cannstatt – November 8. – Szentháromság ünnepe utáni 22. vasárnap

Lutherkirche, Waiblinger- és Martin-Luther-Str. sarkán, du. 3 órakor istentisztelet.
Igehirdetés: „Legyünk éberek és józanok!” – 1.Thessz. 5,1-6).
A korona-előírásoknak megfelelve szeretetvendégséget novemberben sajnos nem tartunk.

Szülők figyelem! Gyermekistentisztelet jelenleg nem tartunk!
A templom végében a kisasztal
on kifestőlapok bibliai témával és ceruzák találhatók.

Heilbronn-Sontheim

Következő istentiszteletünk december 20-án lesz, Matthäuskirche, Lauffenerstr. 7, vasárnap du. 3 órakor.


NOVEMBERI GYÜLEKEZETI HÍREK

A keddi Beszélgető kör a jelenlegi szigorított szabályok miatt szünetel.

***

A tervezett gyülekezeti kirándulást Winnenden-be a jelenlegi corona-szigorítások miatt sajnos el kell halasztanunk.

***

A Fiatal családok beszélgető köre szabadidős programot,
ill.
internetes találkozót szervez. Néhány nappal előtte jelezzük whatsapp-en.
Érdeklődni lehet
a Vita családnál (norbivita@gmail.com).

***

A megújult honlapunk elérhető az ismert címen: www.utitars.de

***

Gyülekezetünk kontószáma: Ungarischer Ev.-Luth. Seelsorgedienst in Deutschland,
(IBAN) DE 58 6005 0101 0001 1800 84 – (BIC) SOLADES

a presbitérium és a lelkészek


Istentisztelet-tartásnak feltételei az Evangelischer Oberkirchenrat 2020 október 17-i rendelete alapján (változatlanul érvényes nov. 2. után is)

  • A hívek továbbra is egymástól 2m távolságban kell üljenek az erre kijelölt helyeken. Csak egy háztartásban élők ülhetnek közvetlen egymás mellett.

  • Fertőtlenítőszer van a bejáratnál készenlétben.

  • Az istentisztelet egész ideje alatt kötelező a orr-száj-maszk viselése és nem szabad énekelni.

  • Gyermek-istentisztelet, úrvacsora, keresztelő, konfirmáció, esküvő, temetés megtartása engedélyezett a fenti higiéniai előírások betartásával.

  • Mindenkinek ki kell töltenie egy jelenléti lapot (név, cím, telefon). Családonként egy lap elegendő, de minden személyt fel kell rajta tüntetni. Ezeket megőrizzük és négy hét után megsemmisítjük. Esetleges infekció esetében kötelesek vagyunk az ellenőrző szerveknek a jelenléti lapokat átadni.


Októberi meghívó

2020-oktober-meghivo (itt letölthető pdf)
Figyelem: az október 13-i beszégetőkör elmarad!

MEGHÍVÓ – 2020 OKTÓBER

– gyülekezetünk 73 Éves –

Istentiszteletek :

Stuttgart-Bad Cannstatt – Október 11. – Szentháromság ünnepe utáni 18. vasárnap

Lutherkirche, Waiblinger- és Martin-Luther-Str. sarkán, du. 3 órakor istentisztelet úrvacsorával újkenyérre. Igehirdetés: „Az élő és a halott hitről” (Jakablevél 2,14-26). Az istentisztelet után szeretetvendégséget tartunk a korona-előírásoknak megfelelően (l.hátoldal). Mindenkit szeretettel látunk a gyülekezeti teremben.

Szülők figyelem! Az istentisztelet alatt gyermek-istentiszteletet tartunk!

Stuttgart – Gablenberg – Október 18. – Nemzeti ünnep

Bruder-Klaus-Kirche, Albert-Schäffle-Str.3, délben 12 órakor ökumenikus ünnepi istentisztelet.
Az istentisztelet után Október 23-i megemlékezés a templomban.
Figyelem: idén a szokásostól eltérő időpontban 12 órakor kezdődik!!! Előzetes név-szerinti jelentkezés szükséges az okt.11-i istentiszteleten, ill. a titkárságon és a lelkészi hivatalban.

Heilbronn-Sontheim – Október 18. – Szentháromság ünnepe utáni 18. vasárnap

Matthäuskirche, Lauffenerstr. 7, vasárnap du. 3 órakor istentisztelet úrvacsorával újkenyérre. Az igehirdetés alapigéje Józsué 8, 30-35. Az istentisztelet után mindenkit hívogatunk szeretetvendégségünkre a gyülekezeti terembe.


SZEPTEMBERI GYÜLEKEZETI HÍREK

A keddi Beszélgető kör újból indul:
Október 13-án és november 3-án 19 órakor
Figyelem! Új helyszín: a cannstatti Luther-templom kápolnája.

Az októberi találkozó elmarad.

***

Gyülekezeti kirándulást szervezünk Winnenden-be november 7-én 10-16 óráig.
Részletes információ az októberi istentiszteleten.
Jelentkezni lehet a titkárságon, ill. a lelkészi hivatalban.

***

A Fiatal családok beszélgető köre szabadidős programot,
ill.
internetes találkozót szervez. Néhány nappal előtte jelezzük whatsapp-en.
Érdeklődni lehet
a Vita családnál (norbivita@gmail.com).

***

A megújult honlapunk elérhető az ismert címen: www.utitars.de

***

Gyülekezetünk kontószáma: Ungarischer Ev.-Luth. Seelsorgedienst in Deutschland,
(IBAN) DE 58 6005 0101 0001 1800 84 – (BIC) SOLADES

a presbitérium és a lelkészek


Istentisztelet-tartásnak feltételei az Evangelischer Oberkirchenrat 2020 június 26-i és augusztus 2-i rendelete alapján

1. A hívek egymástól 2m távolságban kell továbbra is üljenek az erre kijelölt helyeken. Azonban családok a hozzátartozóikkal egymás mellé ülhetnek. Szabad újra a karzatot is használni.
2. Fertőtlenítőszer van a bejáratnál készenlétben.
3. Gyülekezeti éneklés csak maszkkal van engedélyezve.
4. Gyermekistentisztelet, úrvacsora, keresztelő, konfirmáció, esküvő, temetés megtartása engedélyezett a fenti higiéniai előírások betartásával.

Gyülekezeti ház használata az Evangelischer Oberkirchenrat 2020 július 8-i rendelete alapján

1. A gyülekezeti házban is be kell tartani az 1,5m-es távolságot egymástól.
2. Járkálni a házon belűl csak orr-száj-maszkkal szabad, a helyünkön ülve szabad levenni a maszkot.
3. Mindenkinek ki kell töltenie egy jelenléti lapot (név, cím, telefon / E-Mail). Ezeket 4 hét után meg kell semmisíteni.
4. A konyhában csak az erre kijelölt személyek tartózkodhatnak. A konyhában és felszolgálás közben maszk viselése kötelező.
5. Fertőtlenítőszer van a terem bejáratánál és az vécékben.


Szeptemberi meghívó

2020-szeptember-meghivo (PDF-ként letölthető)

MEGHÍVÓ – 2020 SZEPTEMBER

– gyülekezetünk 73 Éves –

Istentiszteletek :

Stuttgart-Bad Cannstatt – Szeptember 13 – Szentháromság ünnepe utáni 14. vasárnap

Lutherkirche, Waiblinger- és Martin-Luther-Str. sarkán, du. 3 órakor istentisztelet keresztelővel. Igehirdetés: „Miért érdemes kereszténynek lenni?” (Máté 28,18-20).

Szülők figyelem! Az istentisztelet alatt gyermek-istentiszteletet tartunk!

Heilbronn-Sontheim

Szeptemberben nem tartunk istentiszteletet. A köv. alkalmunk október 20-án lesz.

Istentisztelet-tartásnak feltételei az Evangelischer Oberkirchenrat 2020 június 26-i és augusztus 2-i rendelete alapján:

1. A hívek egymástól 2m távolságban kell továbbra is üljenek az erre kijelölt helyeken. Azonban családok a hozzátartozóikkal egymás mellé ülhetnek. Szabad újra a karzatot is használni.
2. Fertőtlenítőszert van a bejáratnál készenlétben.
3. Gyülekezeti éneklés csak maszkkal van engedélyezve.
4. Úrvacsorát szabad tartani megfelelő higiéniai feltételek mellett. Keresztelő, konfirmáció, esküvő, temetés megtartása engedélyezett a fenti higiéniai előírások betartásával.
5. Gyermekistentiszteleteket szabad tartani a fenti higiéniai előírások betartásával.


SZEPTEMBERI GYÜLEKEZETI HÍREK

Fennállásának 40-ik évfordulóját ünnepli
az Ulm-környéki Magyar Protestáns Gyülekezet szeptember 27-én Dietenheimban.
A létszámkorlátozás miatt arra kértek minket, hogy csak 2-4 tagú delegációval vegyünk részt.

***

Előre hirdetjük: Az Október 11-i istentiszteletünket szeretnénk újkenyérre úrvacsorával tartani.

***

A megújult honlapunk elérhető az ismert címen: www.utitars.de

***

A keddi Beszélgető kör jelenleg nem tart összejöveteleket.

***

A Fiatal családok beszélgető köre szabadidős programot,
ill. internetes találkozót szervez. Néhány nappal előtte jelezzük whatsapp-en.
Érdeklődni lehet a Vita családnál (norbivita@gmail.com).

***

Gyülekezetünk kontószáma: Ungarischer Ev.-Luth. Seelsorgedienst in Deutschland,
(IBAN) DE 58 6005 0101 0001 1800 84 – (BIC) SOLADES


a presbitérium és a lelkészek

Bepótoljuk!

2020. május 22-24-ig tartottuk volna az idei Családias Hétvégénket Creglingenben. Sajnáljuk, hogy ez idén elmaradt és reméljük, hogy a jövőben még sokszor megtarthatjuk. Összetartozásunk jeléül álljon itt a tavalyi csoportképünk, melyet Stermeczki András KCsP-ösztöndíjas lelkész készített önkioldóval.

Pál írja: Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára. (Fil 1,6)

A Fiatal Családosok Beszélgetőköre első hétvégéje - 2019, Creglingen
A Fiatal Családosok Beszélgetőköre első hétvégéje – 2019, Creglingen

Húsvéti körlevél

MEGHÍVÓ – 2020 ÁPRILIS

gyülekezetünk 73 Éves –

Kedves Olvasó, kedves Testvérünk az Úr Jézus Krisztusban!

Különleges, rendhagyó időket élünk, ezért ez a „meghívó” is rendhagyó. A vírus terjedését lassítani akaró állami intézkedések lehetetlen­né teszik, hogy istentiszteletet tartsunk, személyesen találkoz­zunk, sőt, mindennapi életünket is telje­sen átalakítják, megnehezítik. Ebben a helyzetben kell meg­találnunk helyünket, élni Krisztus Urunk tanítása és példamutatása szerint, tartani a kapcsolatot egy­mással – nem feledkezve meg a magányo­sokról és betegekről sem.

Mivel a nagypénteki és a húsvéti istentiszteletek elmaradnak, két igehirdetést közlünk az alábbiak­ban lelkészeink tollából. Legyen Isten áldása igéjének olvasásán és megtartásán.

Nagypénteki igehirdetés (Gémes István)

Húsvéti igehirdetés (Gémes Pál)

A húsvéti igehirdetést video-istentiszteleten lehet meghallgatni: A Videók oldalon vagy az “Online Kirche Württemberg” oldalán https://youtu.be/lQFJsctmRPE

***

Márciusi Ünnepély

Kedves Gyülekezet, még egyszer és ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, a “Húsvéti körlevél” Tovább olvasása