Októberi meghívó

2020-oktober-meghivo (itt letölthető pdf)
Figyelem: az október 13-i beszégetőkör elmarad!

MEGHÍVÓ – 2020 OKTÓBER

– gyülekezetünk 73 Éves –

Istentiszteletek :

Stuttgart-Bad Cannstatt – Október 11. – Szentháromság ünnepe utáni 18. vasárnap

Lutherkirche, Waiblinger- és Martin-Luther-Str. sarkán, du. 3 órakor istentisztelet úrvacsorával újkenyérre. Igehirdetés: „Az élő és a halott hitről” (Jakablevél 2,14-26). Az istentisztelet után szeretetvendégséget tartunk a korona-előírásoknak megfelelően (l.hátoldal). Mindenkit szeretettel látunk a gyülekezeti teremben.

Szülők figyelem! Az istentisztelet alatt gyermek-istentiszteletet tartunk!

Stuttgart – Gablenberg – Október 18. – Nemzeti ünnep

Bruder-Klaus-Kirche, Albert-Schäffle-Str.3, délben 12 órakor ökumenikus ünnepi istentisztelet.
Az istentisztelet után Október 23-i megemlékezés a templomban.
Figyelem: idén a szokásostól eltérő időpontban 12 órakor kezdődik!!! Előzetes név-szerinti jelentkezés szükséges az okt.11-i istentiszteleten, ill. a titkárságon és a lelkészi hivatalban.

Heilbronn-Sontheim – Október 18. – Szentháromság ünnepe utáni 18. vasárnap

Matthäuskirche, Lauffenerstr. 7, vasárnap du. 3 órakor istentisztelet úrvacsorával újkenyérre. Az igehirdetés alapigéje Józsué 8, 30-35. Az istentisztelet után mindenkit hívogatunk szeretetvendégségünkre a gyülekezeti terembe.


SZEPTEMBERI GYÜLEKEZETI HÍREK

A keddi Beszélgető kör újból indul:
Október 13-án és november 3-án 19 órakor
Figyelem! Új helyszín: a cannstatti Luther-templom kápolnája.

Az októberi találkozó elmarad.

***

Gyülekezeti kirándulást szervezünk Winnenden-be november 7-én 10-16 óráig.
Részletes információ az októberi istentiszteleten.
Jelentkezni lehet a titkárságon, ill. a lelkészi hivatalban.

***

A Fiatal családok beszélgető köre szabadidős programot,
ill.
internetes találkozót szervez. Néhány nappal előtte jelezzük whatsapp-en.
Érdeklődni lehet
a Vita családnál (norbivita@gmail.com).

***

A megújult honlapunk elérhető az ismert címen: www.utitars.de

***

Gyülekezetünk kontószáma: Ungarischer Ev.-Luth. Seelsorgedienst in Deutschland,
(IBAN) DE 58 6005 0101 0001 1800 84 – (BIC) SOLADES

a presbitérium és a lelkészek


Istentisztelet-tartásnak feltételei az Evangelischer Oberkirchenrat 2020 június 26-i és augusztus 2-i rendelete alapján

1. A hívek egymástól 2m távolságban kell továbbra is üljenek az erre kijelölt helyeken. Azonban családok a hozzátartozóikkal egymás mellé ülhetnek. Szabad újra a karzatot is használni.
2. Fertőtlenítőszer van a bejáratnál készenlétben.
3. Gyülekezeti éneklés csak maszkkal van engedélyezve.
4. Gyermekistentisztelet, úrvacsora, keresztelő, konfirmáció, esküvő, temetés megtartása engedélyezett a fenti higiéniai előírások betartásával.

Gyülekezeti ház használata az Evangelischer Oberkirchenrat 2020 július 8-i rendelete alapján

1. A gyülekezeti házban is be kell tartani az 1,5m-es távolságot egymástól.
2. Járkálni a házon belűl csak orr-száj-maszkkal szabad, a helyünkön ülve szabad levenni a maszkot.
3. Mindenkinek ki kell töltenie egy jelenléti lapot (név, cím, telefon / E-Mail). Ezeket 4 hét után meg kell semmisíteni.
4. A konyhában csak az erre kijelölt személyek tartózkodhatnak. A konyhában és felszolgálás közben maszk viselése kötelező.
5. Fertőtlenítőszer van a terem bejáratánál és az vécékben.


Szeptemberi meghívó

2020-szeptember-meghivo (PDF-ként letölthető)

MEGHÍVÓ – 2020 SZEPTEMBER

– gyülekezetünk 73 Éves –

Istentiszteletek :

Stuttgart-Bad Cannstatt – Szeptember 13 – Szentháromság ünnepe utáni 14. vasárnap

Lutherkirche, Waiblinger- és Martin-Luther-Str. sarkán, du. 3 órakor istentisztelet keresztelővel. Igehirdetés: „Miért érdemes kereszténynek lenni?” (Máté 28,18-20).

Szülők figyelem! Az istentisztelet alatt gyermek-istentiszteletet tartunk!

Heilbronn-Sontheim

Szeptemberben nem tartunk istentiszteletet. A köv. alkalmunk október 20-án lesz.

Istentisztelet-tartásnak feltételei az Evangelischer Oberkirchenrat 2020 június 26-i és augusztus 2-i rendelete alapján:

1. A hívek egymástól 2m távolságban kell továbbra is üljenek az erre kijelölt helyeken. Azonban családok a hozzátartozóikkal egymás mellé ülhetnek. Szabad újra a karzatot is használni.
2. Fertőtlenítőszert van a bejáratnál készenlétben.
3. Gyülekezeti éneklés csak maszkkal van engedélyezve.
4. Úrvacsorát szabad tartani megfelelő higiéniai feltételek mellett. Keresztelő, konfirmáció, esküvő, temetés megtartása engedélyezett a fenti higiéniai előírások betartásával.
5. Gyermekistentiszteleteket szabad tartani a fenti higiéniai előírások betartásával.


SZEPTEMBERI GYÜLEKEZETI HÍREK

Fennállásának 40-ik évfordulóját ünnepli
az Ulm-környéki Magyar Protestáns Gyülekezet szeptember 27-én Dietenheimban.
A létszámkorlátozás miatt arra kértek minket, hogy csak 2-4 tagú delegációval vegyünk részt.

***

Előre hirdetjük: Az Október 11-i istentiszteletünket szeretnénk újkenyérre úrvacsorával tartani.

***

A megújult honlapunk elérhető az ismert címen: www.utitars.de

***

A keddi Beszélgető kör jelenleg nem tart összejöveteleket.

***

A Fiatal családok beszélgető köre szabadidős programot,
ill. internetes találkozót szervez. Néhány nappal előtte jelezzük whatsapp-en.
Érdeklődni lehet a Vita családnál (norbivita@gmail.com).

***

Gyülekezetünk kontószáma: Ungarischer Ev.-Luth. Seelsorgedienst in Deutschland,
(IBAN) DE 58 6005 0101 0001 1800 84 – (BIC) SOLADES


a presbitérium és a lelkészek

Júliusi meghívó

MEGHÍVÓ – 2020 JÚLIUS

gyülekezetünk 73 Éves –

Istentiszteletek :

Stuttgart-Bad Cannstatt – Július 12. – Szentháromság utáni 5. vasárnap
Lutherkirche, Waiblinger- és Martin-Luther-Str. sarkán, du. 3 órakor istentisztelet; Igehirdetés: „Ki lehet Jézus követője?” (Lukács 14,25-33).

Változás! Szülők figyelem! Újból tartunk gyermek-istentiszteletet!

Heilbronn-Sontheim
Matthäuskirche, Lauffenerstr. 7. A következő istentisztelet október 18-án lesz.


Istentisztelet-tartásnak módosított feltételei (Evangelischer Oberkirchenrat, 2020 május 14 és június 26):
1. A hívek egymástól 2m távolságban kell üljenek az erre kijelölt helyeken. Egy háztartásban élők ülhetnek egymás mellett. A karzaton csak az orgonista és az énekes(ek) tartózkodhatnak.
2. Fertőtlenítőszert van a bejáratnál készenlétben.
3. Az istentiszteletet éneklapokkal tartjuk. A gyülekezeti éneklés még nincs engedélyezve.
4. Egyenlőre nem lehet úrvacsorát tartani. Keresztelő, konfirmáció, esküvő, temetés megtartása engedélyezett a fenti higiéniai előírások betartásával.
5. Július 1-től szabad gyerekistentiszteletet tartani.

Ez a rendelet érvényes 2020 július 1-től.


GYÜLEKEZETI HÍREK

Presbiteri gyűlést tartunk 2020. július 3-án
a
cannstatti gyülekezeti ház termében 19 órától.

***

A megújult honlapunk elérhető az ismert címen: www.utitars.de.
Az internetre egy-két napos késéssel feltesszük a cannstatti istentiszteletek
igehirdetéseit.

***

A keddi Beszélgető kör jelenleg nem tart összejöveteleket.

***

A Fiatal családok beszélgető köre internetes találkozókat szervez.
Néhány nappal előtte jelezzük whatsapp-en.
Érdeklőd
ni lehet a Vita családnál (norbivita@gmail.com).

***

Gyülekezetünk kontószáma:
Ungarischer Ev.-Luth. Seelsorgedienst in Deutschland,
(IBAN) DE 58 6005 0101 0001 1800 84 – (BIC) SOLADES


Augusztusban nem tartunk istentiszteletet.
Mindenkinek pihentető nyári szabadságot,
jó utazást, egészségben visszatérést és Isten áldását kívánjuk!

a presbitérium és a lelkészek


Júniusi meghívó

A meghívó letölthető itt: meghivo.pdf

MEGHÍVÓ – 2020 JÚNIUS

gyülekezetünk 73 Éves –

Istentiszteletek :

Stuttgart-Bad Cannstatt – Június 14. – Szentháromság ünnepe utáni 1. vasárnap

Lutherkirche, Waiblinger- és Martin-Luther-Str. sarkán, du. 3 órakor istentisztelet
Igehirdetés: „Testvéri közösség a gyülekezetben” (ApCsel 4,32-37)

Szülők figyelem! Sajnos még nem tarthatunk gyerekistentiszteletet!

Heilbronn-Sontheim – Június 21. – Szentháromság ünnepe utáni 2. vasárnap

Matthäuskirche, Lauffenerstr. 7. du. 3 órakor istentisztelet Varga Pál lelkipásztorral
Az igehirdetés alapígéje:
Józsué 6, 15+16+20


Istentisztelet-tartásnak módosított feltételei (Evangelischer Oberkirchenrat, 2020 május 14.):

1. A hívek egymástól 2m távolságban kell üljenek az erre kijelölt helyeken. Egy háztartásban élők ülhetnek közel egymáshoz. A Lutherkirche-ben 60 ilyen kijelölt hely van. A karzaton csak az orgonista tartózkodhat.
2. Az orrot és a szájat befedő maszk viselése ajánlott, de nem kötelező. Fertőtlenítőszert van a bejáratnál készenlétben.
3. Templomi énekeskönyveket nem szabad használni, csak sajátot. (Az istentiszteletet éneklapokkal tartjuk.)
4. Egyenlőre nem lehet úrvacsorát tartani. Keresztelő újból engedélyezett. Konfirmációt, esküvőt valószínűleg csak ősztől lehet tartani. Temetések lehetségesek épületben max. 20, szabadban 50 résztvevővel – és a fent megírtak betartásával. Szabadtéri istentiszteletek max. 100 látogatóval engedélyezettek.
5. Gyerekistentiszteletek az óvodák / iskolák megnyitása előtt nem engedélyezettek.
Ez a rendelet érvényes egyenlőre 2020 augusztus 31-ig.


JÚNIUSI GYÜLEKEZETI HÍREK

A megújult honlapunk elérhető az ismert címen: www.utitars.de.
Az internetre egy-két napos késéssel feltesszük a cannstatti istentiszteletek videó-felvételét.

***

A keddi Beszélgető kör jelenleg nem tart összejöveteleket.

***

A Fiatal családok beszélgető köre internetes találkozókat szervez.
Néhány nappal előtte jelezzük whatsapp-en. Érdeklőd
és a Vita családnál (norbivita@gmail.com).

***

Gyülekezetünk kontószáma: Ungarischer Ev.-Luth. Seelsorgedienst in Deutschland,
(IBAN) DE 58 6005 0101 0001 1800 84 – (BIC) SOLADES


Bepótoljuk!

2020. május 22-24-ig tartottuk volna az idei Családias Hétvégénket Creglingenben. Sajnáljuk, hogy ez idén elmaradt és reméljük, hogy a jövőben még sokszor megtarthatjuk. Összetartozásunk jeléül álljon itt a tavalyi csoportképünk, melyet Stermeczki András KCsP-ösztöndíjas lelkész készített önkioldóval.

Pál írja: Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára. (Fil 1,6)

A Fiatal Családosok Beszélgetőköre első hétvégéje - 2019, Creglingen
A Fiatal Családosok Beszélgetőköre első hétvégéje – 2019, Creglingen

Májusi meghívó

A meghívó letölthető itt: meghivo.pdf

MEGHÍVÓ – 2020 MÁJUS

gyülekezetünk 73 Éves –

Kedves Olvasó, kedves Testvérünk az Úr Jézus Krisztusban!

Örömmel hallottuk, hogy az állam és az egyházak megegyezése értelmében május 10-től lehet újra nyilvános istentiszteleteket tartani a templomokban – de szigorú feltételek mellett. A lent részletesen leírt szabályok augusztus végéig érvényben vannak. A Lutherkirche rendelkezésünkre áll, a gyülekezeti házról azonban le kell mondanunk és szeretetvendégséget sem tarthatunk.

Mindezek ellenére hálásak vagyunk Istennek, hogy ha szűk keretek közt is, de mégis személyesen találkozhatunk, együtt imádkozhatunk és Isten igéjét hallhatjuk. Az istentiszteleteket felvesszük videóra, hogy azokhoz is, akik nem tudnak a jelen feltételek mellett eljönni, az interneten keresztül mégis eljusson az evangélium, legalább ilyen formában tartsák a kapcsolatot a közösséggel!


Istentiszteletek :

Stuttgart-Bad Cannstatt – Május 10. Cantate vasárnapja

Lutherkirche, Waiblinger- és Martin-Luther-Str. sarkán, du. 3 órakor istentisztelet.
Igehirdetés: „
Legyetek háládatosak!” (Kolossé 3,12-17). Az istentisztelet után rövid anyák-napi köszöntő a templomban.

Stuttgart-Bad Cannstatt – Május 31. Pünkösd vasárnapja

Lutherkirche, Waiblinger- és Martin-Luther-Str. sarkán, du. 3 órakor istentisztelet.
Igehirdetés: „
Így szól az Isten: Kitöltök lelkemből minden halandóra” (Ap.Csel. 2,1-21).

Szülők figyelem! Sajnos még nem tarthatunk gyerekistentiszteletet!

Heilbronn-Sontheim

Matthäuskirche, Lauffenerstr. 7.
Májusban nem tartunk istentiszteletet.
A következő istentiszteletünk
június 21-én lesz du. 3 órakor.

“Májusi meghívó” Tovább olvasása