Júniusi meghívó

A meghívó letölthető itt: meghivo.pdf

MEGHÍVÓ – 2020 JÚNIUS

gyülekezetünk 73 Éves –

Istentiszteletek :

Stuttgart-Bad Cannstatt – Június 14. – Szentháromság ünnepe utáni 1. vasárnap

Lutherkirche, Waiblinger- és Martin-Luther-Str. sarkán, du. 3 órakor istentisztelet
Igehirdetés: „Testvéri közösség a gyülekezetben” (ApCsel 4,32-37)

Szülők figyelem! Sajnos még nem tarthatunk gyerekistentiszteletet!

Heilbronn-Sontheim – Június 21. – Szentháromság ünnepe utáni 2. vasárnap

Matthäuskirche, Lauffenerstr. 7. du. 3 órakor istentisztelet Varga Pál lelkipásztorral
Az igehirdetés alapígéje:
Józsué 6, 15+16+20


Istentisztelet-tartásnak módosított feltételei (Evangelischer Oberkirchenrat, 2020 május 14.):

1. A hívek egymástól 2m távolságban kell üljenek az erre kijelölt helyeken. Egy háztartásban élők ülhetnek közel egymáshoz. A Lutherkirche-ben 60 ilyen kijelölt hely van. A karzaton csak az orgonista tartózkodhat.
2. Az orrot és a szájat befedő maszk viselése ajánlott, de nem kötelező. Fertőtlenítőszert van a bejáratnál készenlétben.
3. Templomi énekeskönyveket nem szabad használni, csak sajátot. (Az istentiszteletet éneklapokkal tartjuk.)
4. Egyenlőre nem lehet úrvacsorát tartani. Keresztelő újból engedélyezett. Konfirmációt, esküvőt valószínűleg csak ősztől lehet tartani. Temetések lehetségesek épületben max. 20, szabadban 50 résztvevővel – és a fent megírtak betartásával. Szabadtéri istentiszteletek max. 100 látogatóval engedélyezettek.
5. Gyerekistentiszteletek az óvodák / iskolák megnyitása előtt nem engedélyezettek.
Ez a rendelet érvényes egyenlőre 2020 augusztus 31-ig.


JÚNIUSI GYÜLEKEZETI HÍREK

A megújult honlapunk elérhető az ismert címen: www.utitars.de.
Az internetre egy-két napos késéssel feltesszük a cannstatti istentiszteletek videó-felvételét.

***

A keddi Beszélgető kör jelenleg nem tart összejöveteleket.

***

A Fiatal családok beszélgető köre internetes találkozókat szervez.
Néhány nappal előtte jelezzük whatsapp-en. Érdeklőd
és a Vita családnál (norbivita@gmail.com).

***

Gyülekezetünk kontószáma: Ungarischer Ev.-Luth. Seelsorgedienst in Deutschland,
(IBAN) DE 58 6005 0101 0001 1800 84 – (BIC) SOLADES


Bepótoljuk!

2020. május 22-24-ig tartottuk volna az idei Családias Hétvégénket Creglingenben. Sajnáljuk, hogy ez idén elmaradt és reméljük, hogy a jövőben még sokszor megtarthatjuk. Összetartozásunk jeléül álljon itt a tavalyi csoportképünk, melyet Stermeczki András KCsP-ösztöndíjas lelkész készített önkioldóval.

Pál írja: Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára. (Fil 1,6)

A Fiatal Családosok Beszélgetőköre első hétvégéje - 2019, Creglingen
A Fiatal Családosok Beszélgetőköre első hétvégéje – 2019, Creglingen

Húsvéti körlevél

MEGHÍVÓ – 2020 ÁPRILIS

gyülekezetünk 73 Éves –

Kedves Olvasó, kedves Testvérünk az Úr Jézus Krisztusban!

Különleges, rendhagyó időket élünk, ezért ez a „meghívó” is rendhagyó. A vírus terjedését lassítani akaró állami intézkedések lehetetlen­né teszik, hogy istentiszteletet tartsunk, személyesen találkoz­zunk, sőt, mindennapi életünket is telje­sen átalakítják, megnehezítik. Ebben a helyzetben kell meg­találnunk helyünket, élni Krisztus Urunk tanítása és példamutatása szerint, tartani a kapcsolatot egy­mással – nem feledkezve meg a magányo­sokról és betegekről sem.

Mivel a nagypénteki és a húsvéti istentiszteletek elmaradnak, két igehirdetést közlünk az alábbiak­ban lelkészeink tollából. Legyen Isten áldása igéjének olvasásán és megtartásán.

Nagypénteki igehirdetés (Gémes István)

Húsvéti igehirdetés (Gémes Pál)

A húsvéti igehirdetést video-istentiszteleten lehet meghallgatni: A Videók oldalon vagy az “Online Kirche Württemberg” oldalán https://youtu.be/lQFJsctmRPE

***

Márciusi Ünnepély

Kedves Gyülekezet, még egyszer és ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, a “Húsvéti körlevél” Tovább olvasása