Szeptemberi meghívó

2022 Istentiszteleti program

Szeptemberi meghivo (pdf)

MEGHÍVÓ – 2022 SZEPTEMBER
– gyülekezetünk 75 éves –

Istentiszteletek :

Stuttgart-Bad Cannstatt – Szeptember 11. – Szentháromság utáni 13. vasárnap

Lutherkirche, Waiblinger- és Martin-Luther-Str. sarkán, du. 3 órakor istentisztelet
Igehirdetés: „Ki a Te felebarátod?” (Lukács 10,25-37).
Az istentisztelet után szeretetvendégséget tartunk a gyülekezeti teremben, ahová mindenkit hívunk és várunk! Beszámolunk a szövetségi gyűlésről, a csángó-gyerekekről és a nyári élményeinkről.

Szülők figyelem: Az istentiszteletek alatt gyermek-istentiszteletet is tartunk!
Az istentiszteletet élőben közvetítjük: https://www.facebook.com/utitars.de .

Heilbronn-Sontheim – Szeptember 18. – Szentháromság utáni 14. vasárnap

Matthäuskirche, Lauffenerstr. 7., du. 3 órakor istentisztelet újkenyérre úrvacsorával.
Igehirdetés
: „… elmúlt haragod és megvigasztaltál!” (Ézsaiás 12). Az istentisztelet után szeretetvendégséget tartunk a gyülekezeti teremben, ahová mindenkit szeretettel hívunk és várunk!


SZEPTEMBERI GYÜLEKEZETI HÍREK

November 12-13-ra tervezzük az idei őszi konferenciánkat a Magyar Intézet termében.
Témajavaslatot köszönettel elfogadunk!

***

Lelkészeink igehirdetései megtalálhatók www.utitars.de c. honlapunkon .
A gyülekezeti Facebook-oldalon utólag is lehívhatók az élő-adásban közölt istentiszteleteink: https://www.facebook.com/utitars.de

***

A Fiatal családok beszélgető köre újra indult.
Érdeklődni lehet a Vita családnál ( norbivita@gmail.com ).

***

Gyülekezetünk kontószáma: Ungarischer Ev.-Luth. Seelsorgedienst in Deutschland,
(IBAN) DE 58 6005 0101 0001 1800 84 – (BIC) SOLADES


Szeretettel várunk mindenkit az istentiszteleteinkre!

a presbitérium és a lelkészek


Három beszámoló a csángó-magyar gyerekeknek küldött támogatásról

A nyári iskolai szünet Gajdárban „OVI-Suli”-val vette kezdetét óvodás gyerekek számára. Ilyenkor nagyobb gyermekek hozzák kis testvéreiket a magyar házba és különféle játékos programokat tartanak nekik, amin a nagyobb testvérek is részt vesznek evvel is segítve a tanárok munkáját. Ezeken a foglalkozásokon körülbelül 15-20 gyermek vesz részt, többen is ott lennének, ha nem vinnék el a gyerekeket a szülők a szünidő elején azonnal a nagyszülőkhöz.

Az „OVI-Suli” első napján a nagy eső miatt beszorultak a gyermekek a házba, de csapatépítő játékokkal, barátság karkötő készítéssel, gyurmázással, ugráló labdázással sikerült lekötni és kifárasztani őket. A tábori hét további napjain beköszöntött a a nyár és a gyerekek több időt tölthettek a szabadban, kirándultak a környéken, virágot szedtek, szamócát gyűjtöttek. …

… további változatos nyári programok: Idén augusztusban lesz az egyhetes tábor Erdélyben, Uzonkán. Ahogy a múlt évben is az erdélyi táborozást a Jót s Jól a Jövőnkért Alapítvánnyal, Baloghné Erdei Margít zalaegerszegi tanárnővel közösen szervezik. E mellett azoknak a gyermekeknek, akik nem tudnak részt venni az egyhetes erdélyi táborozáson a tanárok egy egynapos kirándulást szerveznek a közeli Aknavásárra, ahol a híres sóbányába látogatnak. Ennek a kirándulásnak a költségeit egyesületünk támogatja. A lábnyiki zenetáborban is lesznek gajdári résztvevők.

Visszatekintve elmondható, hogy mozgalmas félévet zártak a magyar oktatásban résztvevő csángó gyermekek Gajdárban. A tavasz folyamán is folytatódott a hangszeres oktatás, furulya, hegedű és koboz szerdánként három tanárral a magyar házban, aminek kicsisége miatt az oktatás idejére a tanítónéni az udvaron foglalkozott a várakozó gyerekekkel. A bákói magyar tantárgyverseny után a tanárok a gyerekekkel megnézték a csillagvizsgálót. … Az MCSMSZ szervezésében a felsőbb osztályosokkal a tanárok meglátogatták a csíkszeredai csángó kollégiumot, hogy kedvet csináljanak a jobban tanulóknak a továbbtanuláshoz. Ennek eredményeként egy gajdári kislány jelentkezett is a felvételi vizsgára. Annak érdekében, hogy a gyermekek jobban megismerjék környezetüket és erősödjön csángó identitásuk, kirándulást tettek néhány környékbeli csángó faluba. Többek között Szabófalván, az északi csángó faluban is jártak, itt a magyar nyelvet már csak kevesen beszélik, viszont a templom és a temető látogatásakor a sírokon szereplő neveket elolvasva a gyerekek meggyőződhettek róla, hogy csángómagyarok lakták ezt a falut is. Ezeken a programokon túl, a tanév vége előtt lebonyolódott a hivatalos nyelvi felmérő az iskolában. Ilyenkor más falvakban oktató tanárok felmérik a gyerekek írásbeli és szóbeli magyar tudását, amelyre nem osztályzatot hanem minősítést kapnak, az iskolai érdemjegyeikbe ezt nem számítják bele. Ez a felmérés azonban az őket tanító tanáraiknak segítséget és támpontot nyújt a gyermekek magyar tudásának alakulásáról.
Lejegyezte a tanárok beszámolója alapján: Toroczkay Katalin, KEMCSE alelnök

=====

BESZÁMOLÓ a Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesület 50.000 HUF (608,12 RON) támogatásához

A Pusztinai Házért Egyesület köszöni szépen a Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesület támogatását.

Az Önök támogatását a nyári programjaink során, pontosabban a XIII. Zenetáborban használtuk föl. A programban résztvevő gyermekek és oktatóik kaptak jutalomként a program záróműsora végén egy-egy Chokotoff csokoládét. A zenetáborban 50 tanuló és 10 oktató vett részt ebben az évben. A tábor végén nyújtott jutalom jó motiváció volt arra, hogy a gyermekek a többi nyári programunkban is részt vegyenek, hogy a magyar anyanyelvüket gyakorolják és a magyar identitásukhoz ragaszkodjanak. A Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesület támogatása révén a gyermekek közel érezhették magukhoz a keresztszülőket és azok szeretetét.
Köszönjük szépen a Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesület támogatását. Isten fizesse!
Köszönettel, Nyisztor Ilona, Pusztinai Házért Egyesület

====

Elkezdődött a Familyskola tábor. 2017 szeptemberében Lészpeden elindult a magyar bölcsőde-óvoda program első csoportja. Másfél-kétéves gyermekeket bíztak ránk a szülők, akiknek bizalmát mai napig élvezzük. Pedig azóta már törölték a Kárpát medencei Óvodafejlesztési Program moldvai részét, ami első körben 3, második körben pedig újabb 3 bölcsőde és hosszabbított programmal működő magyar tannyelvű óvoda felépítését tervezte. A nehézségek ellenére a szülők szeretnék, ha a gyermekeik magyarul is beszélnének, magyar állampolgárságot igényeltek számukra, sokan előszeretettel használják újonnan megszerzett magyar nevüket. Az első bölcsődéseink idén már az előkészítő osztályt végezték, szülők és gyermekek együttes jutalma ez a hétvégi tábor, ahol a kicsikék úszni tanulnak, magyarul beszélnek, a szülők is szorgalmasan gyakorolnak.
Márton Attila, Lészpedi tanár

UI: A Lészpedi kicsik fürödni voltak a szülőkkel közösen . Ők erre költötték a pénzt. Küldöm a képet.

Júliusi meghívó

2022 Istentiszteleti program

Juliusi meghívó

MEGHÍVÓ – 2022 JÚLIUS
– gyülekezetünk 75 éves –

Istentiszteletek :

Stuttgart-Bad Cannstatt – Július 10. – Szentháromság utáni 4. vasárnap
Lutherkirche, Waiblinger- és Martin-Luther-Str. sarkán, du. 3 órakor istentisztelet keresztelővel.
Igehirdetés: „… úgy mi is új életben járjunk!” (Róm 6,3-8).
Az istentisztelet után szeretetvendégséget tartunk a gyülekezeti teremben, ahová mindenkit hívunk és várunk! Megemlékezünk aTrianon által frissen súlytott Magyarország vallás- és közoktatásügyi miniszteréről, Klebelsberg Kúnóról.

Szülők figyelem: Az istentiszteletek alatt gyermek-istentiszteletet is tartunk!
Az istentiszteletet élőben közvetítjük: https://www.facebook.com/utitars.de .

Heilbronn-Sontheim – Július 17. – Szentháromság utáni 5. vasárnap
Matthäuskirche, Lauffenerstr. 7., du. 3 órakor istentisztelet
Igehirdetés: „Krisztus mondja: Én vagyok az út, az igazság és az élet” (János 14,6). Az istentiszteletet dr.Varga Pál lelkész tartja, utána szeretetvendégséget tartunk a gyülekezeti teremben, ahová mindenkit szeretettel hívunk és várunk!


JÚLIUSI GYÜLEKEZETI HÍREK

Lelkészeink igehirdetései megtalálhatók www.utitars.de c. honlapunkon .
A gyülekezeti Facebook-oldalon utólag is lehívhatók az élő-adásban közölt istentiszteleteink: https://www.facebook.com/utitars.de

***

A Fiatal családok beszélgető köre újból startolt.
Érdeklődni lehet a Vita családnál ( norbivita@gmail.com ).

***

Gyülekezetünk kontószáma: Ungarischer Ev.-Luth. Seelsorgedienst in Deutschland,
(IBAN) DE 58 6005 0101 0001 1800 84 – (BIC) SOLADES


Szeretettel várunk mindenkit az istentiszteleteinkre!

a presbitérium és a lelkészek

Júniusi Meghívó

2022-junius-meghivo
2022 Istentiszteleti program

MEGHÍVÓ – 2022 JÚNIUS

– gyülekezetünk 75 Éves –

Istentiszteletek :

Stuttgart-Bad Cannstatt – Június 5. – Pünkösd ünnepe

Lutherkirche, Waiblinger- és Martin-Luther-Str. sarkán, du. 3 órakor istentisztelet úrvacsorával
Igehirdetés: „Milyen lélek lakik bennünk?” (Róm 8,1-2.10-11). Az istentisztelet után szeretetvendégséget tartunk a gyülekezeti teremben, ahová mindenkit hívunk és várunk! A szeretetvendégségen Rudersdorf-Gyökössy Kinga bemutatja az idei világ-imanapot előkészítő angliai, velszi és írországi asszonyokat és megtekintjük a dunaújvárosi evangélikus templom Fellbach-ból származó orgonájáról készült filmfelvételt.

Szülők figyelem: Az istentiszteletek alatt gyermek-istentiszteletet is tartunk!
Az istentiszteletet élőben közvetítjük: https://www.facebook.com/utitars.de .

Stuttgart-Bad Cannstatt – Június 11. – szombat – Világimanap

A Lutherkirche-hez tartozó kis gyülekezeti teremben (Pfarrsaal, bejárat az Emserstr. felől), du. 3 órakor világimanapi istentiszteletet tartunk. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk!

Heilbronn-Sontheim

Matthäuskirche, Lauffenerstr. 7. A következő istentiszteletünk július 17-én lesz du. 3 órakor.


JÚNIUSI GYÜLEKEZETI HÍREK

Pünkösdhétfőn, 2022. június 6-án, 11 órakor tartják a Württembergi Evangélikus Egyház területén működő külföldi gyülekezetek
„Tag der weltweiten Kirche” címmel közös istentiszteletüket a Stuttgart-belvárosi Stiftskirche-ben.
Az idei téma: „Béke legyen veletek!” Frank O.July püspök hirdeti az igét. Magyarul is elhangzik ima – szép volna,
ha többen is részt tudnának venni ezen a színes és valóban pünkösdhöz illő alkalmon.

***

Lelkészeink igehirdetései megtalálhatók www.utitars.de c. honlapunkon .
A gyülekezeti Facebook-oldalon utólag is lehívhatók az élő-adásban közölt istentiszteleteink: https://www.facebook.com/utitars.de

***

A Beszélgető kör jelenleg szünetel.
A Fiatal családok beszélgető köre miatt
érdeklődni lehet a Vita családnál ( norbivita@gmail.com ).
***

Gyülekezetünk kontószáma: Ungarischer Ev.-Luth. Seelsorgedienst in Deutschland,
(IBAN) DE 58 6005 0101 0001 1800 84 – (BIC) SOLADESSzeretettel várunk mindenkit az istentiszteleteinkre! Áldott pünkösdi ünnepet kívánunk!

a presbitérium és a lelkészek

 


Stermeczki András, a dunaújvárosi evangélikus lelkész elküldte az új orgona szentelésére szoló meghívót. Ha valaki a gyülekezetünkből pünkösdhétfőn arrafelé jár és az alkalmon részt tudna venni, megkérjük, adja át szeretetteljes üdvözletünket! Múlt év novemberében is támogattuk perselypénzzel az orgona felépítését, miután azt a Fellbach-i (feladott) Melanchthon-templomból megvásárolták.

Stermeczki András lelkész feleségével, Krisztinával és legkisebb fiukkal, Botonddal 2018-2019-ben a Körösi-Csoma-Sándor program keretében 9 hónapot éltek velünk és szolgáltak a gyülekezetünkben. Hálával és szeretettel gondolunk vissza az együtt töltött időre.

Tábor Creglingenben

2020. május 22-24-ig tartottuk volna a 2. Családias Hétvégénket Creglingenben. Sajnáljuk, hogy ez elmaradt és jelenleg 2021-ben sem nagyon reménykedhetünk benne. De nem adjuk fel a reményt!  Összetartozásunk jeléül álljon itt a 2019-es csoportképünk, melyet Stermeczki András KCsP-ösztöndíjas lelkész készített önkioldóval.

Pál írja: Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára. (Fil 1,6)

A Fiatal Családosok Beszélgetőköre első hétvégéje - 2019, Creglingen
A Fiatal Családosok Beszélgetőköre első hétvégéje – 2019, Creglingen

Köszönetet mondunk a támogatásért:

Istentiszteletek videón

Folyamatosan tesszük fel az istentiszteleteink rövidített video-összefoglalóját a Württembergi Evangélikus Egyház által fenntartott “Kirche online” nevű , ill. a gyülekezeti youtube-csatornára .

Ötvened vasárnap
(2021. febr. 7., Lutherkirche, Stuttgart-Bad Cannstatt)

Vízkereszt utáni 1. vasárnap
(2021. jan.10., Lutherkirche, Stuttgart-Bad Cannstatt)

Karácsony ünnepe
(2020. dec.25.,  Lutherkirche, Stuttgart-Bad Cannstatt)

Ádvent 3. vasárnapja
(2020. dec.13.,  Lutherkirche, Stuttgart-Bad Cannstatt)