Decemberi meghívó

2023-december-meghivo (pdf)
2024 Istentiszteleti program (pdf)

MEGHÍVÓ – 2023 DECEMBER
– gyülekezetünk 76 Éves –

Istentiszteletek :

Stuttgart-Bad Cannstatt – December 10. – Advent 2. vasárnapja
Lutherkirche, Waiblinger- és Martin-Luther-Str. sarkán, du. 3 órakor istentisztelet
Igehirdetés: „Tartsd meg, amid van!” (Jelenések könyve 3,7-13). Az istentisztelet után a gyülekezeti házban szeretetvendégséget tartunk, amin betlehemes játékkal szerepelnek a Konzuli Magyar Iskola diákjai és fellép a Csöbörcsök Táncegyüttes gyermekcsoportja.

Heilbronn-Sontheim – December 17. – Advent 3. vasárnapja
Matthäuskirche, Lauffenerstr. 7., du. 3 órakor istentisztelet úrvacsorával
Igehirdetés: „A dicső király bevonulása” (Zsoltár 24). Utána szeretetvendégség a gyülekezeti házban.

Stuttgart-Bad Cannstatt – December 25. – Karácsony ünnepe
Lutherkirche, Waiblinger- és Martin-Luther-Str. sarkán, du. 3 órakor istentisztelet úrvacsorával
Igehirdetés: „Akit Isten küldött” (János 3,31-36). Utána a gyülekezeti házban karácsonyi szeretetvendégség énekléssel, versmondással. Az elhangzó verseket Sauerwein Ilonával szíveskedjünk egyeztetni (tel. 07031-276524, ilona.sauerwein@gmx.de)

Szülők figyelem: A cannstatti istentiszteletek alatt gyermek-istentiszteletet is tartunk!
A cannstatti istentiszteleteket élőben közvetítjük, elérhető a https://www.facebook.com/utitars.de alatt.

ONLINE-BIBLIAÓRA:
Következő bibliaóránk csütörtökön, december 14-én 19.30 órakor lesz. A meghívólistára feliratkozni a lelkészi hivatalban lehet (ungarischegemeinde.stuttgart@googlemail.com). Időben elküldjük azt az internetes belépőt (Teams). Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


DECEMBERI GYÜLEKEZETI HÍREK

A Stuttgarti Főkonzulátus meghívásra részt veszünk az MTVA „Jónak lenni jó” karácsonyi adománygyűjtő akcióján, melyet a stuttgarti magyarok december 17-én, 11.30 órakor a Bruder Klaus templomban ökumenikus istentisztelettel, cserkészprogrammal, azt követő közös ebéddel és gyermekfoglalkoztatással szerveznek. A rendezvény bevétele a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika Fejlődéstámogató Központjának fejlesztésére szolgál. Süteményadományok ott helyben értékesítésre kerülnek.


A gyülekezeti Facebook-oldalon utólag is lehívhatók az élő-adásban közölt istentiszteleteink (https://www.facebook.com/utitars.de), amire nem kell külön bejelentkezni.


A gyülekezetünk szervezése és fenntartása folyamatos költségeket jelent. Egész évben fogadunk adományokat kiadásaink fedezésére. Isten áldása legyen az adakozókon és adományaikon!
Gyülekezetünk kontószáma: Ungarischer Ev.-Luth. Seelsorgedienst in Deutschland,
(IBAN) DE 58 6005 0101 0001 1800 84 – (BIC) SOLADESSzeretettel várunk mindenkit istentiszteleteinkre és alkalmainkra!
Istentől áldott ádventet és karácsonyi ünnepeket
és boldog újévet kívánunk!
a presbitérium és a lelkészek

NOVEMBERI MEGHÍVÓ ÉS ŐSZI KONFERENCIA

2023-november-meghivo (pdf)
2023 Istentiszteleti program-2v (pdf, új változat)

MEGHÍVÓ – 2023 NOVEMBER
– gyülekezetünk 76 Éves –

Istentiszteletek :

Stuttgart-Bad Cannstatt – November 12. – Szentháromság utáni 23. vasárnap
Lutherkirche, Waiblinger- és Martin-Luther-Str. sarkán, du. 3 órakor istentisztelet úrvacsorával. Igehirdetés: „Érted is, amit olvasol?” (ApCsel 8,26-39). Igét hirdet Szeverényi János, evang. lelkész Budapestről. Az istentisztelet után a gyülekezeti házban szeretetvendégséget tartunk, amin vendégünk vetítettképes előadást tart a kárpátmedencei missziói munkájáról.

Szülők figyelem: Az istentiszteletek alatt gyermek-istentiszteletet is tartunk!
A cannstatti istentiszteleteket élőben közvetítjük,
elérhető a
https://www.facebook.com/utitars.de alatt.

Heilbronn-Sontheim – November 19. – Utolsó-előtti vasárnap
Matthäuskirche, Lauffenerstr. 7., du. 3 órakor istentisztelet
Igehirdetés: „Mert megízleltétek, hogy jóságos az Úr!” (1.Péter 2,1-5).
Az istentisztelet után a gyülekezeti házban szeretetvendégséget tartunk.

ONLINE-BIBLIAÓRA :
Következő bibliaóránk pénteken, november 24-én 19 órakor lesz. A meghívólistára feliratkozni a lelkészi hivatalban lehet (ungarischegemeinde.stuttgart@googlemail.com). Időben elküldjük azt az internetes belépőt (Teams). Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


NOVEMBERI GYÜLEKEZETI HÍREK

November 11-én és 12-én megtartjuk idei Őszi Konferenciánkat a Liszt Ferenc Magyar Kultúrintézet termében(Stuttgart, Christophstr.7). Vendégelőadónk Szeverényi János, evangélikus lelkész lesz.
Részletes meghívó (l.lent)

***

A gyülekezeti Facebook-oldalon utólag is lehívhatók az élő-adásban közölt istentiszteleteink: https://www.facebook.com/utitars.de
Nem csak facebook-tagok láthatják a közvetítést és nem kell külön bejelentkezni.

***

A Fiatal családok beszélgető köre miatt
lehet érdeklődni a Vita családnál (norbivita@gmail.com).

***

A gyülekezetünk szervezése és fenntartása folyamatos költségeket jelent. Egész évben fogadunk adományokat kiadásaink fedezésére. Isten áldása legyen az adakozókon és adományaikon!
Gyülekezetünk kontószáma: Ungarischer Ev.-Luth. Seelsorgedienst in Deutschland,
(IBAN) DE 58 6005 0101 0001 1800 84 – (BIC) SOLADES

Szeretettel várunk mindenkit istentiszteleteinkre és alkalmainkra!

a presbitérium és a lelkészek


M E G H Í V Ó az idei
48. Őszi Konferenciára

Stuttgart, 2023. november 11. – 12.

Nem tehetjük, hogy ne mondjuk el,
amit láttunk és hallottunk!

Időszerű-e még a misszió, az evangélium hirdetése minden népnek – ahogyan azt Jézus tanítványainak a lelkére kötötte?(Máté 28,18-20) Mit is jelent igazából az, hogy „misszió”? Szabad-e misszionáriusokat küldeni egy nem-keresztény országba? Nem boldogok az emberek az ottani vallásukkal? Rájuk kell erőszakolni a mi hitünket? Hát nem a mi szekularizált társadalmunkban és erőtlenné vált, elvilágiasodott egyházainkban kellene az élő igét hirdetni? Mi a tennivalónk globalizált világunkban, ahol a nyugati társadalmakban az egyházakat elsősorban negatív színben tüntetik fel? Divatossá vált a világméretű keresztény-üldözés fölött szemet hunyni, ill. iszlám-fóbiával vádolni azokat, akik ezt szóvá teszik. Hogyan szólítjuk meg a ma emberét az evangéliummal?

Meghívott előadónk Szeverényi János a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói lelkésze. Munkája elviszi őt a nagyvárosi gyülekezetekbe és a falusi szórványok közé is; felekezeti határokon át foglalkozik a kisebbségi magyarokkal és a cigánysággal szerte a Kárpátmedencében; szerkesztője a HÍD-magazinnak és vezeti a cinkotai Missziói Központot. Vele a misszió-téma szakavatott ismerőjével és gyakorlatban alkalmazójával találkozhatunk mind a két napon.

Szombaton egész nap, majd vasárnap délelőtt a bevált módon megpróbáljuk sokszínű megközelítéssel, előadásokkal és egymással való beszélgetéssel körüljárni a témát. Heidelbergi ösztöndíjas teológusok vállalták el az áhítatokat. A vasárnap délutáni istentisztelet és szeretetvendégség is kapcsolódik a témához, de attól függetlenül is látogatható.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Időpont: november 11. szombat reggel 9-től 21 óráig, november 12. vasárnap délig ill. Cannstattban este 18 óráig.

A konferencia helye: Liszt Intézet – Magyar Kulturális Központ – Christophstr. 7, Stuttgart.
Elérhetősége: S-Bahn („Stadtmitte” megálló, onnan gyalog 8 perc);
U-Bahn („Österreichischer Platz” megálló, 4 perc gyalogút).
Aki autóval jön, helyet kaphat az épület alatti mélygarázsban (fizetős).
Vasárnap du. istentisztelet a cannstatti Luther-Kirche-ben, majd szeretetvendégség a
gyülekezeti házban.

Étkezés: A belvárosban számos étkezési lehetőség van. Mindenki saját szervezésben oldja meg a maga ebédjét. Az intézetben kávét és ásványvizet kínálunk. Sós vagy édes kínálni valót, gyümölcsöt szombatra és vasárnapra egyaránt örömmel fogadunk!

A mielőbbi jelentkezéseket kérjük a Ludróczki házaspárhoz
(07150/3517593 vagy ludroczkiangela@yahoo.com)

OKTÓBERI MEGHÍVÓ

2023-oktober-meghivo (pdf)
2023 Istentiszteleti program-2v (pdf, új változat)

MEGHÍVÓ – 2023 OKTÓBER
– gyülekezetünk 76 Éves –

Istentiszteletek :

Stuttgart-Bad Cannstatt – Október 8. – Szentháromság utáni 18. vasárnap
Lutherkirche, Waiblinger- és Martin-Luther-Str. sarkán, du. 3 órakor istentisztelet
Igehirdetés: „Én vagyok az Úr, a te Istened” (2.Mózes 20,1-17). Az istentisztelet után a gyülekezeti házban szeretetvendégséget tartunk. Pikulszki Anna tart vetített-képes előadást „Misztikus Skócia” címmel.
Szülők figyelem: Az istentiszteletek alatt gyermek-istentiszteletet is tartunk!
A cannstatti istentiszteleteket élőben közvetítjük,
elérhető a https://www.facebook.com/utitars.de alatt.

Stuttgart -Gablenberg – Október 15. – Nemzeti ünnep
Bruder-Klaus-Kirche, Albert-Schäffle-Str 30, du 3 órakor ökumenikus ünnepi istentisztelet.
Az istentisztelet után Október 23-i ünnepi megemlékezés a templomban: „’56 Ifjú Arcai” címmel, majd állófogadás a közösségi teremben.

Heilbronn-Sontheim – Október 22. -Szentháromság utáni 20. vasárnap
Matthäuskirche, Lauffenerstr. 7., du. 3 órakor istentisztelet újkenyérre úrvacsorával
Az istentiszteletet dr.Varga Pál lelkész tartja, utána szeretetvendégséget tartunk a gyülekezeti teremben, ahová mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

ONLINE-BIBLIAÓRA :

Következő bibliaóránk csütörtökön, október 19-én, 19 órakor lesz. A meghívólistára feliratkozni a lelkészi hivatalban lehet (ungarischegemeinde.stuttgart@googlemail.com). Időben elküldjük azt az internetes belépőt (Teams). Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


OKTÓBERI GYÜLEKEZETI HÍREK

A gyülekezeti Facebook-oldalon utólag is lehívhatók az élő-adásban közölt istentiszteleteink: https://www.facebook.com/utitars.de
Nem csak facebook-tagok láthatják a közvetítést és nem kell külön bejelentkezni.


A Fiatal családok beszélgető köre miatt
lehet érdeklődni a Vita családnál (norbivita@gmail.com).


A gyülekezetünk szervezése és fenntartása folyamatos költségeket jelent. Egész évben fogadunk adományokat kiadásaink fedezésére. Isten áldása legyen az adakozókon és adományaikon!
Gyülekezetünk kontószáma: Ungarischer Ev.-Luth. Seelsorgedienst in Deutschland,
(IBAN) DE 58 6005 0101 0001 1800 84 – (BIC) SOLADES


Szeretettel várunk mindenkit istentiszteleteinkre és alkalmainkra!
a presbitérium és a lelkészek

ORGONAHANGVERSENY

Gyülvészi János orgonaművész konzertjára hívogatunk 2023 január 31-én, kedden, 19 órás kezdettel a Fellbach-i Pauluskirche-be (Bahnhofstr.88, 70736 Fellbach). Gyülvészi János református egyházzenész Finnországban lakik és Magyarországról hazautazva tölt két napot Stuttgartban – kihasználva a lehetőséget, hogy itteni templomi orgonákkal ismerkedjen. A Pauluskirche orgonáján klasszikus és korabeli zeneszerzők, Johann Caspar Kerrl, Alessandro Scarlatti, Joh.Seb.Bach, Christoph W. Druckenmüller, Louis Nicolaus Clérambault, Arto Heikkilä und Zoltán Gárdonyi műveit mutatja be.

A belépő ingyenes, a kijáratnál a kiadások fedezésére adományot köszönettel elfogadunk.

A Pauluskirche jól elérhető tömegközlekedéssel mind az S2-el vagy S3-al (Bahnhof Fellbach), ill. az U1-es villamossal (Esslingerstrasse). Mind a két megállótól kb. 7 perc a gyalogút, a pályaudvartól lehet a 60-as busszal a templomajtóig utazni).

Tábor Creglingenben

2020. május 22-24-ig tartottuk volna a 2. Családias Hétvégénket Creglingenben. Sajnáljuk, hogy ez elmaradt és jelenleg 2021-ben sem nagyon reménykedhetünk benne. De nem adjuk fel a reményt!  Összetartozásunk jeléül álljon itt a 2019-es csoportképünk, melyet Stermeczki András KCsP-ösztöndíjas lelkész készített önkioldóval.

Pál írja: Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára. (Fil 1,6)

A Fiatal Családosok Beszélgetőköre első hétvégéje - 2019, Creglingen
A Fiatal Családosok Beszélgetőköre első hétvégéje – 2019, Creglingen

Köszönetet mondunk a támogatásért:

Istentiszteletek videón

Folyamatosan tesszük fel az istentiszteleteink rövidített video-összefoglalóját a Württembergi Evangélikus Egyház által fenntartott “Kirche online” nevű , ill. a gyülekezeti youtube-csatornára .

Ötvened vasárnap
(2021. febr. 7., Lutherkirche, Stuttgart-Bad Cannstatt)

Vízkereszt utáni 1. vasárnap
(2021. jan.10., Lutherkirche, Stuttgart-Bad Cannstatt)

Karácsony ünnepe
(2020. dec.25.,  Lutherkirche, Stuttgart-Bad Cannstatt)

Ádvent 3. vasárnapja
(2020. dec.13.,  Lutherkirche, Stuttgart-Bad Cannstatt)