Júliusi meghívó

MEGHÍVÓ – 2020 JÚLIUS

gyülekezetünk 73 Éves –

Istentiszteletek :

Stuttgart-Bad Cannstatt – Július 12. – Szentháromság utáni 5. vasárnap
Lutherkirche, Waiblinger- és Martin-Luther-Str. sarkán, du. 3 órakor istentisztelet; Igehirdetés: „Ki lehet Jézus követője?” (Lukács 14,25-33).

Változás! Szülők figyelem! Újból tartunk gyermek-istentiszteletet!

Heilbronn-Sontheim
Matthäuskirche, Lauffenerstr. 7. A következő istentisztelet október 18-án lesz.


Istentisztelet-tartásnak módosított feltételei (Evangelischer Oberkirchenrat, 2020 május 14 és június 26):
1. A hívek egymástól 2m távolságban kell üljenek az erre kijelölt helyeken. Egy háztartásban élők ülhetnek egymás mellett. A karzaton csak az orgonista és az énekes(ek) tartózkodhatnak.
2. Fertőtlenítőszert van a bejáratnál készenlétben.
3. Az istentiszteletet éneklapokkal tartjuk. A gyülekezeti éneklés még nincs engedélyezve.
4. Egyenlőre nem lehet úrvacsorát tartani. Keresztelő, konfirmáció, esküvő, temetés megtartása engedélyezett a fenti higiéniai előírások betartásával.
5. Július 1-től szabad gyerekistentiszteletet tartani.

Ez a rendelet érvényes 2020 július 1-től.


GYÜLEKEZETI HÍREK

Presbiteri gyűlést tartunk 2020. július 3-án
a
cannstatti gyülekezeti ház termében 19 órától.

***

A megújult honlapunk elérhető az ismert címen: www.utitars.de.
Az internetre egy-két napos késéssel feltesszük a cannstatti istentiszteletek
igehirdetéseit.

***

A keddi Beszélgető kör jelenleg nem tart összejöveteleket.

***

A Fiatal családok beszélgető köre internetes találkozókat szervez.
Néhány nappal előtte jelezzük whatsapp-en.
Érdeklőd
ni lehet a Vita családnál (norbivita@gmail.com).

***

Gyülekezetünk kontószáma:
Ungarischer Ev.-Luth. Seelsorgedienst in Deutschland,
(IBAN) DE 58 6005 0101 0001 1800 84 – (BIC) SOLADES


Augusztusban nem tartunk istentiszteletet.
Mindenkinek pihentető nyári szabadságot,
jó utazást, egészségben visszatérést és Isten áldását kívánjuk!

a presbitérium és a lelkészek


Júniusi meghívó

A meghívó letölthető itt: meghivo.pdf

MEGHÍVÓ – 2020 JÚNIUS

gyülekezetünk 73 Éves –

Istentiszteletek :

Stuttgart-Bad Cannstatt – Június 14. – Szentháromság ünnepe utáni 1. vasárnap

Lutherkirche, Waiblinger- és Martin-Luther-Str. sarkán, du. 3 órakor istentisztelet
Igehirdetés: „Testvéri közösség a gyülekezetben” (ApCsel 4,32-37)

Szülők figyelem! Sajnos még nem tarthatunk gyerekistentiszteletet!

Heilbronn-Sontheim – Június 21. – Szentháromság ünnepe utáni 2. vasárnap

Matthäuskirche, Lauffenerstr. 7. du. 3 órakor istentisztelet Varga Pál lelkipásztorral
Az igehirdetés alapígéje:
Józsué 6, 15+16+20


Istentisztelet-tartásnak módosított feltételei (Evangelischer Oberkirchenrat, 2020 május 14.):

1. A hívek egymástól 2m távolságban kell üljenek az erre kijelölt helyeken. Egy háztartásban élők ülhetnek közel egymáshoz. A Lutherkirche-ben 60 ilyen kijelölt hely van. A karzaton csak az orgonista tartózkodhat.
2. Az orrot és a szájat befedő maszk viselése ajánlott, de nem kötelező. Fertőtlenítőszert van a bejáratnál készenlétben.
3. Templomi énekeskönyveket nem szabad használni, csak sajátot. (Az istentiszteletet éneklapokkal tartjuk.)
4. Egyenlőre nem lehet úrvacsorát tartani. Keresztelő újból engedélyezett. Konfirmációt, esküvőt valószínűleg csak ősztől lehet tartani. Temetések lehetségesek épületben max. 20, szabadban 50 résztvevővel – és a fent megírtak betartásával. Szabadtéri istentiszteletek max. 100 látogatóval engedélyezettek.
5. Gyerekistentiszteletek az óvodák / iskolák megnyitása előtt nem engedélyezettek.
Ez a rendelet érvényes egyenlőre 2020 augusztus 31-ig.


JÚNIUSI GYÜLEKEZETI HÍREK

A megújult honlapunk elérhető az ismert címen: www.utitars.de.
Az internetre egy-két napos késéssel feltesszük a cannstatti istentiszteletek videó-felvételét.

***

A keddi Beszélgető kör jelenleg nem tart összejöveteleket.

***

A Fiatal családok beszélgető köre internetes találkozókat szervez.
Néhány nappal előtte jelezzük whatsapp-en. Érdeklőd
és a Vita családnál (norbivita@gmail.com).

***

Gyülekezetünk kontószáma: Ungarischer Ev.-Luth. Seelsorgedienst in Deutschland,
(IBAN) DE 58 6005 0101 0001 1800 84 – (BIC) SOLADES


Bepótoljuk!

2020. május 22-24-ig tartottuk volna az idei Családias Hétvégénket Creglingenben. Sajnáljuk, hogy ez idén elmaradt és reméljük, hogy a jövőben még sokszor megtarthatjuk. Összetartozásunk jeléül álljon itt a tavalyi csoportképünk, melyet Stermeczki András KCsP-ösztöndíjas lelkész készített önkioldóval.

Pál írja: Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára. (Fil 1,6)

A Fiatal Családosok Beszélgetőköre első hétvégéje - 2019, Creglingen
A Fiatal Családosok Beszélgetőköre első hétvégéje – 2019, Creglingen

Májusi meghívó

A meghívó letölthető itt: meghivo.pdf

MEGHÍVÓ – 2020 MÁJUS

gyülekezetünk 73 Éves –

Kedves Olvasó, kedves Testvérünk az Úr Jézus Krisztusban!

Örömmel hallottuk, hogy az állam és az egyházak megegyezése értelmében május 10-től lehet újra nyilvános istentiszteleteket tartani a templomokban – de szigorú feltételek mellett. A lent részletesen leírt szabályok augusztus végéig érvényben vannak. A Lutherkirche rendelkezésünkre áll, a gyülekezeti házról azonban le kell mondanunk és szeretetvendégséget sem tarthatunk.

Mindezek ellenére hálásak vagyunk Istennek, hogy ha szűk keretek közt is, de mégis személyesen találkozhatunk, együtt imádkozhatunk és Isten igéjét hallhatjuk. Az istentiszteleteket felvesszük videóra, hogy azokhoz is, akik nem tudnak a jelen feltételek mellett eljönni, az interneten keresztül mégis eljusson az evangélium, legalább ilyen formában tartsák a kapcsolatot a közösséggel!


Istentiszteletek :

Stuttgart-Bad Cannstatt – Május 10. Cantate vasárnapja

Lutherkirche, Waiblinger- és Martin-Luther-Str. sarkán, du. 3 órakor istentisztelet.
Igehirdetés: „
Legyetek háládatosak!” (Kolossé 3,12-17). Az istentisztelet után rövid anyák-napi köszöntő a templomban.

Stuttgart-Bad Cannstatt – Május 31. Pünkösd vasárnapja

Lutherkirche, Waiblinger- és Martin-Luther-Str. sarkán, du. 3 órakor istentisztelet.
Igehirdetés: „
Így szól az Isten: Kitöltök lelkemből minden halandóra” (Ap.Csel. 2,1-21).

Szülők figyelem! Sajnos még nem tarthatunk gyerekistentiszteletet!

Heilbronn-Sontheim

Matthäuskirche, Lauffenerstr. 7.
Májusban nem tartunk istentiszteletet.
A következő istentiszteletünk
június 21-én lesz du. 3 órakor.

“Májusi meghívó” Tovább olvasása

Húsvéti körlevél

MEGHÍVÓ – 2020 ÁPRILIS

gyülekezetünk 73 Éves –

Kedves Olvasó, kedves Testvérünk az Úr Jézus Krisztusban!

Különleges, rendhagyó időket élünk, ezért ez a „meghívó” is rendhagyó. A vírus terjedését lassítani akaró állami intézkedések lehetetlen­né teszik, hogy istentiszteletet tartsunk, személyesen találkoz­zunk, sőt, mindennapi életünket is telje­sen átalakítják, megnehezítik. Ebben a helyzetben kell meg­találnunk helyünket, élni Krisztus Urunk tanítása és példamutatása szerint, tartani a kapcsolatot egy­mással – nem feledkezve meg a magányo­sokról és betegekről sem.

Mivel a nagypénteki és a húsvéti istentiszteletek elmaradnak, két igehirdetést közlünk az alábbiak­ban lelkészeink tollából. Legyen Isten áldása igéjének olvasásán és megtartásán.

Nagypénteki igehirdetés (Gémes István)

Húsvéti igehirdetés (Gémes Pál)

A húsvéti igehirdetést video-istentiszteleten lehet meghallgatni: A Videók oldalon vagy az “Online Kirche Württemberg” oldalán https://youtu.be/lQFJsctmRPE

***

Márciusi Ünnepély

Kedves Gyülekezet, még egyszer és ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, a “Húsvéti körlevél” Tovább olvasása

Húsvéti igehirdetés

Videó-istentisztelet

Temetői áhítat Húsvét reggelén (Gémes Pál)

Amikor pedig ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami meg van írva: „Teljes a diadal a halál fölött! Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod?” De hála legyen Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által! (1.Korinthus 15,54.55.57)

Akit megszúr a darázs, akibe fullánkját szúrja a méh vagy akinek hirtelen szálka megy az ujjába, az érzi, hogy valami idegen test került a testébe, a bőre alá, amitől minél hamarább szeretne szabadul­ni. Képletesen beszélünk arról, ha valaki nyugtalan és izgága, hogy olyan, mint akit megcsípett a darázs. Ez a nyugtalanság lehet hasznos is, de legtöbbször valószínűleg komoly és bántó oka van – akárcsak a csípésnek. Valahányszor megérintjük a helyét, felszisszenünk: a fájdalom belénk nyilall és érezzük: Valami nincsen rendben – idegen test van bennem, sebem van.

Hát nem ilyen „idegentest” a halál is életünkben? Amíg nem kerülök közvetlen kapcsolatba vele, míg nem érint meg közeli hozzátartozó halála, vagy rádöbbenek, hogy az én életem is véges és kö­zeleg halálom – addig nagyszerűen tudok a témával bánni – egyszerűen elfelejtem, kiiktatom az éle­temből ezt a zavaró körülményt, hogy életem véges. Pedig tudom, élettapasztalatom és gondolkodá­som nem is enged más következtetést, mintsem azt, hogy számolnom kell a halállal. De csupán ak­kor jelentkezik – mint egy darázscsípés – váratlanul és kap el készületlenül, ha a halál tényével szembesülök. Ilyenkor fájdalmasan felötlik bennem, hogy milyen sebezhető életem és mennyire védtelen vagyok az elmúlás ellen. “Húsvéti igehirdetés” Tovább olvasása